MS


SpaceX


BlueOrigin
Tonomus


tárhely.eu


HVG


pixabay.com


CIBbank
BankofChina


Knorr-Bremse
C++ - Kislexikon - ASCII - komparátor - HTML TAnkönyv - szgalapjai - XPtelepítése

 
C++

első programok - if-else - ciklus - tömbök - C++ - codeblocks
A szokásos első program:

amely kiírja, hogy: "Hello taeu!" (vagy azt, amit az idézőjelek közé írunk):


#include <iostream>
(a kettős kereszt jelzi, hogy ez egy előfordítónak szóló utasítás)
(#include: ezzel az előfordító utasítással építjük be az iostream fájl tartalmát, így ezt az előre megírt kódot is használni tudjuk)
(<iostream> = input/output stream = bemenet/kimenet adatfolyam: a C++ input/output kezelésére egységesen adatfolyamokat (streamereket) használ (pl: beolvasás, kiírás))
using namespace std;
(std = standard)
(namespace std = standard névtér: itt vannak pl: a cout, endl, ... parancsok)
(using namespace std: az using szó az egész programunkra használhatóvá teszi a standard névteret, tehát nem kell pl a cout (std::cout) vagy endl (std::endl) előtagokat kiírni, azaz nem kell minden esetben pontosan megmondani, hogy hol található a függvény, hanem így az egész programunkra biztosítjuk az std névtér használatát)
int main( )
(kötelező egy main nevű függvény, mert ez a programunk belépési pontja, tehát amikor a programunkat elindítjuk itt kezdi meg a működését, és halad sorban az utasításokon)
(( ): a függvénynek nincs paramétere)
(int: a (main) függvény típusát jelenti)
(int = integer = egész (típus))
{
(a programunk kezdete)
cout << "Hello taeu!" << endl;
(cout = console output)
(a cout egy alap kimenet kezelő utasítás, ezzel megadtuk, hogy a kimeneti adatfolyamot használjuk)
(<<: ha ez a bal irányú, akkor azt mutatja, hogy kiiratás történik, azaz a kimenet (konzol) irányába mutat a jel)
(endl: ennek hatására új sort kezd a gép)
return 0;
(ez az utasítás adja meg a függvény visszatérési értékét)
}
(a programunk vége)

"Információk":

- a sor végi pontosvessző jelzi a gépnek (fordítónak), hogy meddig tart egy program utasítás, tehát ezzel választja el egymástól az egyes utasításokat
- látható, hogy egyenlőre csak ékezet nélküli betűket használhatunk
- endl = end lineÉrtékadás:

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x;
(ez a sor is változó deklarálását jenti)
(a változót egészként deklaráltuk, így egész számot tud megjeleníteni)
(x: a változó azonosítója, azaz a neve)
x = 7;
(a hetes értéket adtuk az x-nek)
cout << x << endl;
(kiírja az x értékét a 7-es számot)
return 0;
}

"Információk":

- main: a függvény visszatérési értéke általában 0, a többi értéket hibajelzésre használjuk
- int: a függvény visszatérési értéke integer (egész szám)
- return 0: utasítás adja a függvény visszatérési értékét, most nullátDeklaráció és értékadás egy lépésben:

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x = 7;
(itt a deklaráció és az értékadás egy sorra lerövidítve történik)
cout << x << endl;
(kiírja az x értékét a 7-es számot)
return 0;
}

"Információk":

- kapcsos zárójelek:
}
...
}
: az utasítások (parancsok) a main függvény törzsében -azaz a kapcsos zárójelek között- egyenként végrehajtódnak
- using namespace std;: a program azonosítói (nevei) a standard (std) névtérhez tartoznakBekért szöveg kiiratása:

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
string b;
(változó deklarálását jelenti ez a sor)
(egy string típusú változót hoztunk létre, innentől kezdve van egy üres stringünk)
(string = szöveg / karakterlánc)
(b: a változó azonosítója, azaz a neve)
cout << "Ird be a titkos belepesi kodod!" << endl;
cin >> b ;
(cin = console input, tehát itt bekérünk adatot)(vagy: beolvasás, b bekérése)
(látható, hogy a nyilak ellenkező irányba mutatnak, mint a cout-nál (jobbra))
cout << "Koszonom!" << endl;
cout << "Most mar en is tudom, hogy ez a titkos kodod " << b << endl;
return 0;
}

Ha futtatom ezt a programot,akkor kiírja, hogy: Ird be a titkos belepesi kodod!
(erre beírjuk pl): Birka123456 (utána entert ütnünk)
(kiírja): "Koszonom!"
Most már én is tudom, hogy mi a titkos kodod: Birka123456

"Információk":

- az idézőjelek közötti írásjelek sorozatát ("Ird be a titkos belepesi kodod!") karakterláncnak (string) hívjuk
- string b;: láthatjuk, hogy string változó nem csak szövegeket, hanem kisebb számokat is tud kezelni: Most már én is tudom, hogy mi a titkos kodod: Birka123456
- ha egy string típusú változó létrehozásakor nem adunk meg kezdőértéket, akkor üres string lesz az értéke, tehát a következő két utasításnak ugyanaz az eredménye:
string b;
string b = " ";Kiírások bemutatása:

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x = 5;
string a = "Bekapcsolom a gepem ";
string b = "es irok egy programot";
cout << 'x' << '\n';
(itt az egyszeres idézőjelek közé írt x karaktert fogja kiírni)
cout << x << '\n';
(kiírja az x értékét az 5-ös számot)
cout << a << '\n';
(kiírja az a értékének megadott szöveget)
cout << b << '\n';
(kiírja b értékének megadott szöveget)
cout << a + b << '\n';
(a + operátor hatására kiírja összekapcsolva az a és b szövegét)
a += "este";
(a += operátor hatására az a szövegéhez hozzákapcsolja az idézőjelben szereplőt)
cout << a << endl;
return 0;
}

Ha futtatom ezt a programot, akkor kiírja:
x
5
Bekapcsolom a gepem
es irok egy programot
Bekapcsolom a gepem es irok egy programot
Bekapcsolom a gepem este

"Információk":

- karakter konstans: egy karakter egyszeres idézőjelek közé írva: 'x'
- karakterlánc konstans: "szöveg idézőjelek között"
- cout << a + b << '\n';: a + operátor összefűzi a két karakterláncot (az a végén azért hagytam egy üres helyet, hogy a két kapcsolódó szó között legyen szóköz)
- a \n escape karakterrel irattunk itt új sorba (az endl helyett)Tabulátor bemutatása:

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
cout << "\tHu\n";
(egy oszloppal jobbra írja ki)
cout << "\Hu\n";
cout << "\tTa\t\t" << "Eu\n";
(azért kell két tabulátor, mert egy alapértelmezettnél hosszabbak
a következő sorban levő szövegek, s így kerülnek velük egy vonalba)
cout << "\tHosszabb\t" << "Szovegek" << endl;
return 0;
}

Ha futtatom ezt a programot, ezt a táblázatot kapom:

  Hu      
Hu        
  Ta   Eu  
  Hosszabb   Szövegek


"Információk":

- formázott kiírásokat az escape karakterekkel készíthetünk:
ez a program \t tabulátorokkal (tabulátor = táblázatkészítő) jelenítette meg ezt a táblázatot
- új sorba (az endl helyett) a \n escape karakterrel irattunk
- tehát új sorba iratást (v sortörést) háromféleképpen is megvalósíthatjuk:
endl használatával
'\n' escape karakterrel (char típusú)
vagy string változóba írva: "szoveg\n"
(\n és endl utasítás között annyi a különbség, hogy kiíratás után az endl utasítás frissíti a kimeneti puffert -frissítéskor az endl utasítást követő szövegrész marad a pufferben-, a másik pedig nem)Puska1:
(egy tetszőleges szám nyolcas és tizenhatos számrendszeri alakjának kiírása:)

#include <iostream>
#include <iomanip>
(bekérjük az ezekhez szükséges iomanip osztályt is)
using namespace std;
int main( )
{
int x;
cout << "Irj be egy egesz szamot!" << endl;
cin >> x;
cout << "megmondom a tizes szamrendszeri alakjat:\t" << dec << x << endl;
cout << "a nyolcas szamrendszerbelit:\t\t" << oct << x << endl;
(a különböző számú tabulátor megint a szövegek hosszának a különbözősége miatt kell)
cout << "es a tizenhatos szamrendszerit:\t\t" << hex << x << endl;
return 0;
}

Futtatva a programot ezeket írja ki:

Irj be egy egesz szamot!
18 (pl ezt írom be, és utánna entert ütök)
megmondom a tizes szamrendszeri alakjat: 18
a nyolcas szamrendszerbelit:                        22
es a tizenhatos szamrendszerit:                    12


"Információk":

- tehát a kiírásainkat formázhatjuk az escape karakterekkel
- az escape szekvenciában a fordított osztásjelt (backslash) pl követheti: \n = újsor
\t = vízszintes tabulálás
\v = függőleges tabulálás
\a = csengő
\f = lapdobás
\r = kocsi visszaPuska2:
(tizedestört és hatványalak)

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main( )
{
double x;
(double: mert tizedestörtet kérünk be)
cout << "Irj be egy tizedestörtet!" << endl;
cin >> x;
cout << "megmondom az 5 tizedesjegyes alakját:\t" << setprecision(5) << fixed << x << endl;
cout << "es az 5 tizedesjegyes hatvanyalakjat:\t" << setprecision(5) << scientific << x << endl;
return 0;
}

Futtatva a programot ezeket írja ki:

Irj be egy tizedestörtet!
91.204 (pl ezt írom be, és utánna entert ütök)
megmondom az 5 tizedesjegyes alakját:               91.20400
es az 5 tizedesjegyes hatvanyalakjat:                    9.12040e+001


"Információk":

- cout << "megmondom az 5 tizedesjegyes alakját:\t" << setprecision(5) << fixed << x << endl;
a fixed mutatja, hogy itt tizedestört alak lesz
a setprecision a tizedes jegyek számának megadása, a mellette levő zárójel mutatja, hogy hány darabot (itt: ötöt)
(a \t tabulátor hatására a számot a következő oszlopba írja ki)
- cout << "es az 5 tizedesjegyes hatvanyalakjat:\t" << setprecision(5) << scientific << x << endl;
a scientific mutatja, hogy itt hatványalak (exponenciális alak) lesz
a setprecision a tizedes jegyek számának megadása, a mellette levő zárójel mutatja, hogy hány darabot (itt: ötöt)
(a \t tabulátor hatására a számot a következő oszlopba írja ki)
- arra figyelni kell, hogy még a magyar vesszőt használ az egész és a (tizedes)tört rész elválasztására, addig az angol pontotKitöltő karakterek használata

#include <iostream>
#include <iomanip>
(bekérjük az ezekhez szükséges iomanip osztályt is)
using namespace std;
int main( )
{
cout << left << setw(9) << setfill('*') << "Hihi" << endl;
cout << right << setw(7) << setfill('o') << "Haha" << endl;
return 0;
}

Futtatva a programot ezeket írja ki:

Hihi*****
oooHaha


"Információk":

- cout << left << setw(9) << setfill('*') << "Hihi" << endl;
kiírta: Hihi*****
a setw(9) miatt a kiírás 9 betú szélességú lesz
a left miatt az idézőjelben lévő szöveget (Hihi) balra teszi (balra igazítja)
és a setfill hatására a mellette zárójelben megadott csillagokkal kitölti a maradék helyet
- cout << right << setw(7) << setfill('o') << "Haha" << endl;
kiírta: oooHaha
a setw(7) miatt a kiírás 7 betú szélességú lesz
a right miatt az idézőjelben lévő szöveget (Haha) jobbra teszi (jobbra igazítja)
és a setfill hatására a mellette zárójelben megadott kis körökkel kitölti a maradék helyetEgész számok összeadása:

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x, y, osszeg;
(az int (= egész) használata miatt csak egész számok szerepelhetnek)
cout << "Kerem az egesz szamu x ertekeket!" << endl;
cin >> x;
(itt kérjük be az x értékét)
cout << "Kerem az egesz szamu y ertekeket!" << endl;
cin >> y;
(itt az y értékét kérjük be)
cout << "x erteke 1-gyel novelve:" << x + 1 << endl;
(idézőjelben szereplő szöveget kiírja, az x + 1 utasításra pedig x-hez 1-et hozzáad és kiírja)
osszeg = x + y;
(itt határoztuk meg, hogy az osszeg szó mit jelentsen)
cout << "x es y osszege:" << osszeg << endl;
(idézőjelben szereplőt kiírja, és az osszeg szó kiszámolt x + y értékét is)
return 0;
}

Futtatva a programot kéri az x értékét, pl: 11 (beírás után entert ütök)
Majd az y értékét, pl: 22 (utánna entert ütök)
Ekkor kiírja:
x erteke 1-gyel novelve: 12
x és y osszege: 33

"Információk":

return 0;:
- az int main ( ) kerek zárójele a paraméterek helye, ami a főprogram lefutása után paraméterként értéket kap, ennek nullának kell lennie (ez a hiba nélküli lefutás visszajelzése), ezért erről gondoskodni kell a return 0; utolsó utasítással
- tehát a return 0; a hiba nélküli programfutás befejezésének a helye, ha a program eddig lefut, akkor a programfutás a főprogramban hiba nélkül fejeződött beKivonás és szorzás együtt:

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x, y, kivonas, szorzas;
(az int (= egész) használata miatt csak egész számok szerepelhetnek)
cout << "Kerem az egesz szamu x ertekeket!" << endl;
cin >> x;
(itt kérjük be az x értékét)
cout << "Kerem az egesz szamu y ertekeket!" << endl;
cin >> y;
(itt az y értékét kérjük be)
kivonas = x - y;
(itt határoztuk meg, hogy az kivonas szó mit jelentsen)
cout << "x es y kulonbsege:" << kivonas << endl;
(idézőjelben szereplőt kiírja, és a kivonas szó kiszámolt x - y értékét is)
szorzas = x * y;
(itt határoztuk meg, hogy a szorzás szó mit jelentsen)
cout << "x es y szorzata:" << szorzas << endl;
(idézőjelben szereplőt kiírja, és a szorzas szó kiszámolt x * y értékét is)
return 0;
}

Futtatva a programot kéri az x értékét, pl: 2 (beírás után entert ütök)
Majd az y értékét, pl: 3 (utánna entert ütök)
Ekkor kiírja:
x es y kulonbsege: -1
x és y szorzata: 6


Prefix és suffix ++ operátor eredményeinek eltérése:

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x = 0;
int y = 5;
x = ++y;
(a ++ operátor az y előtt van)
cout << "Eredmeny, ha a ++ operator prefix:" << endl;
cout << "x = ";
cout << x << endl;
cout << "y = ";
cout << y << endl;
x = 0;
y = 5;
x = y++;
(a ++ operátor az y után van)
cout << "Eredmeny, ha a ++ operator suffix:" << endl;
cout << "x = ";
cout << x << endl;
cout << "y = ";
cout << y << endl;
return 0;
}

A program futása után kiírja:
Eredmeny, ha a ++ operator prefix:
x = 6
y = 6
Eredmeny, ha a ++ operator suffix:
x = 5
y = 6

Látható, hogy a két eredmény nem egyforma, ennek oka:
x = ++y (prefix, azaz előtag) esetében:
y = 5 kezdőértékéhez a ++ operátor hozzáad 1-et, így lesz y = 6
x ennek értékét veszi fel, tehát x = 6 lesz
x = y++ (suffix, azaz utótag) esetében:
y = 5 kezdőértékéhez a ++ operátor hozzáad 1-et, így lesz y = 6
x felveszi az y = 5 kezdőértékét (y-t csak ezután fogja megnövelni 1-gyel a suffix ++ operátor), így x = 5 lesz
Tehát a sorrend különbözősége az eredmények különbözőségét is okozza


"Információk":

- Inkrementálás: a ++ operátor a változó értékét 1-gyel növeli
az y++ egyenértékű az
y += 1 és az
y = y + 1 utasítással
- Dekrementálás: a -- operátor a változó értékét 1-gyel csökkenti
az y-- egyenértékű az
y -= 1 és az
y = y - 1 utasítással
- Mindkét operátor lehet a változónak előtagja (prefix) vagy utótagja (suffix)if-else szerkezet mintázata:

if (kifejezés)
utasítás1;
else
utasítás2;


Puska3:
(kisebb-nagyobb relációk gyakorlása)

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x;
cout << "Adj meg egy egesz szamot, amelyre igaz: x > 20";
cout << endl;
cin >> x;
if (x > 20)
cout << "Jo megoldas, a szam nagyobb, mint husz";
else
cout << "Hibas megoldas, mert a szam nem nagyobb, mint husz";
return 0;
}

Futtatva a programot kéri az x értékét,(beírás után entert ütök),
ezután lehetőség van:
(pl:) 21 (ekkor a kifejezés értéke: igaz)
Erre kiírja:
Jo megoldas, a szam nagyobb, mint husz
vagy
(pl:) 20 (ekkor a kifejezés értéke: hamis)
Erre kiírja:
Hibas megoldas, mert a szam nem nagyobb, mint husz

"Információk":

if (kifejezés)
utasítás1;
else
utasítás2;

- tehát az utasítás1 akkor lesz végrehajtva, ha a kifejezés (feltétel) értéke igaz (true)
(cout << "Jo megoldas, a szam nagyobb, mint husz";)
- ha a kifejezés (feltétel) értéke hamis (false), akkor az utasítás2 kerül végrehajtásra
(cout << "Hibas megoldas, mert a szam nem nagyobb, mint husz";)
-(egy kifejezés utasítás lesz, ha pontosvesszőt teszünk utánna: kifejezés;)A C++ nyelvnek háromféle ciklusutasítása van, ezek mintázata:

1:

while (kifejezés)
{utasítás}

Ezt elöltesztelő ciklusnak hívjuk, mert az utasítás végrehajtását megelőzi a kifejezés kiértékelése, így csak igaz feltétel esetén lesz végrehajtva a ciklus (tehát itt előfordulhat, hogy egyszer sem lesz végrehajtva a ciklus utasítása)

2:

do
{utasítás}
while (kifejezés)

Ezt hátultesztelő ciklusnak hívjuk, mert -itt megfordult a sorrend- az utasítás végrehajtása után történik a feltétel ellenőrzése, tehát a do ciklus legalább egyszer mindig lefut

3:

for (kifejezés)
utasítás

Ezt akkor használjuk, ha előre megadott számszor kívánjuk végrehajtatni az utasítást, és ez is elöltesztelő ciklus, mert az utasítás végrehajtását megelőzi a kifejezés kiértékelése


Feladat: írassuk ki a géppel a(z egész) számokat a géppel 0-tól 10-ig

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
for (int i = 0; i < 11; i++)
{
cout << i << " ";
}
cin.get( );
return 0;
}


A program futása után kiírja:

0   1   2   3   4   5    6   7   8   9   10   


"Információk":

- Tehát általánosan a for ciklus:
for (kezdeti kifejezés; ciklus feltétel; léptető kifejezés)
{
utasítások
}
- cin = console input = bekér egy "gombot" a billentyűzetről
- cin.get( );: sor hatására vár egy billentyű leütéséreTömbök

Az egydimenziós tömb olyan halmaz, amelyben azonos típusú adatok vannak (és előre
meghatározott számú eleme van, amelyek folyamatosan helyezkednek el a memóriában)
A mintázata pedig:

típus tömbnév[méret]


#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
char a[4] = { 'T', 'o', 'm', 'i' };
int x[8] = { 2, 0, 1, 8, 1, 2, 1, 2 };
(a változókhoz hasonlóan a tömböt is deklarálni kell, és egy lépésben értéket is adhatunk)
cout << "Az elso tomb tartalma:\n";
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
cout << a[i] ;
}
cout << "\nA masodik tomb tartalma:\n";
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
cout << x[i] ;
}
cout << endl;
return 0;
}

A program futása után kiírja:
Az elso tomb tartalma:
Tomi
A masodik tomb tartalma:
20181212

"Információk":

int x[8] = { 2, 0, 1, 8, 1, 2, 1, 2 };
- először megadom a típusát: egész számok, utánna a tömb nevét : x, és az elemeinek a számát szögletes zárójelben (square brackets): 8
- értékeiket is megadhatom kapcsos zárójelben (brace brackets) felsorolva és vesszővel elválasztva
char a[4] = { 'T', 'o', 'm', 'i' };
- először megadom a típusát: karakterek, utánna a tömb nevét : a, és az elemeinek a számát szögletes zárójelben (square brackets): 4
- értékeiket is megadhatom kapcsos zárójelben (brace brackets) felsorolva, vesszővel elválasztva és egyenként szimpla idézőjelbe (single quote) téveC++

- egy C++ program egy (vagy több) .cpp kiterjesztésű állományból áll (forrásfájlok)
- a C++ egy vagy több függvényből áll
- a C++ függvényei névterekbe vannak csoportosítva
- C++ nyelvben a blokkokat (utasítások sorozatát) { } jelek közé tesszük
- a C++ kisbetű-nagybetű érzékeny programozási nyelv
- (forrásfájlok: .cpp fájlok)
- (fordítás: az a folyamat, amely során a forrásfájlból futtatható állományt állítunk elő)
Code::Blocks- felül látható egy a Code::Blocks 17.12 -ben megírt program
- a legalsó sorba a felépítés és futtatás (ezt a Build gombra kattintással, majd a Build and run gomb kiválasztásával lehet elérni) után kiírta, hogy jó a program, azaz:
0 error, 0 warning


Első használatakor be kell állítani a Code::Blocks 12-őt (2018.12):
- először megnyitom
- itt megkeresem, és megnyitom: Create a new project
- Console application a következő
- next gombbal tovább lépek
- rákattintok a C++ -re
- nevet választok (beírok) (ne legyen benne ékezet, üres hely, ... ) :
Project title
proba (nevet választottam, ezzel automatikusan kitölti a többi sort)
Folder to create project in
D:\!_Munka\cplusplus\
Project filename
proba.cbp
Resulting filename
D:\!_Munka\cplusplus\proba\proba.cbp
- next gomb
- hagyom az alapértelmezett beállításokat, csak finish gomb
- a Project, Files, Symbols soron némi próbálkozás után megjelenik:
Pojects
Workspace
sources
- és akkor vagyunk kész, ha a fenti képhez hasonlóan kiírja:
main.cpp és megjelenik egy rövid alap "Hello word" program, amit aztán lehet bővíteni


- további használatakor a Code::Blocks 12-őt megnyitom
- és az alsó részén megkeresem, és megnyitom a proba nevű programomat, és azonnal tudom változtatni

Code::Blocks letöltése
- Downloads
- Downloads the binary release
- codeblocks-17.12mingw_fortran-setup.exe
- (sourceforge.net -re kattintva letöltődik)Komparátor:

A számítógép hogyan hasonlít össze két számot?
A logikai alapfüggvények a VAGY, az ÉS, és a Nem kapu (v. függvény) felhasználásával.
(Ezek működése, és igazságtáblázata a lap alján látható). A két szám összehasonlítására
szolgáló áramkört KOMPARÁTOR-nak hívjuk.

Egy bit-os komparátor kapcsolási rajzaEnnek működése a következő:

A bemenetek: X,Y (értékük: 0,1 lehet)
A kimenetek: Z1(X=Y), Z2(X>Y), Z3(X<Y)
Ha X=Y, akkor (pl:) X=1, Y=1 esetén az A pont értéke: 1, a B ponté is 1, az ekvivalancia igazságtáblázatát megnézve a kimenet értéke: 1
Tehát Z1(X=Y) lesz kijelezve.
C pont értéke: 1 (a G ponté: 1, így a NEM kapu miatt) D értéke: 0. Megnézve az ÉS kapu igazságtáblázatát Z2 (X>Y) kimeneten megjelenő érték 0 lesz. (Tehát nincs kijelzés.)

Mivel Y=1 így E pont értéke is 1. H pont: 1, ezért a NEM kapu miatt F értéke: 0. Így az És kapu miatt Z3(X<Y)-nál nincs kijelzés.


Hasonlóképpen levezethető a táblázatok segítségével:

- ha X=1 és Y=0, akkor az egyes szint (azaz a kijelzés) a Z2 (X>Y) kimeneten lesz.
- ha X=0, Y=1, akkor a Z3 (X<Y)-as fog jelezni (a többi nem).


VAGY kapu működése:
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
ÉS kapu:
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1
NEM kapu:
A Y
0 1
1 1
Ezen kívül szükségünk van még a kizáró VAGY függvény negáltjára, az ekvivalancia függvényre.
Ennek igazságtáblázata:
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

A logikai körök fontos elemei: kapuk, memóriák, erősítők, és rezgőkörök


Windows XP telepítése:- Először tudatni kell a számítógépünkkel hogy telepítő CD-ről kell indulnia.
- Ezt a BIOS-ban állíthatjuk be.
- Ehhez először be kell lépnünk a BIOS-ba.
- Ez úgy történik, hogy a gépünk bekapcsolása után azonnal megnyomjuk a DELbillentyűt. (Ha már csipogott a gépünk, akkor elkéstünk. Ekkor RESET, és előlről.)
- A megjelenő oldalon (a nyilakkal) az Advanced BIOS Features feliratra megyek, majd ENTER.
- A következőben a First (1st) Boot Device-ra megyek, ENTER
- CDROM-ra megyek, ENTER
- F10
A gép újraindul, és elkezdődik a telepités.
- Ekkor kell nagyon figyelni, mert a képernyő alján utasítani fog:
CDROM-ról való induláshoz nyomjon meg egy gombot.
(Ha ezt gyorsan nem nyomjuk meg, akkor a régiről indul, nem a telepítő lemezről.)
- A tényleges telepítés ekkor elkezdődik:
Megjelenik a Windows telepítése képernyő. Alsó sávban, csak tájékoztat minket, hogy éppen mit csinál.
(Ha valakinek SATA csatoló felületű lenne a merevlemeze, azt úgyis észreveszi, pár lépés múlva nem engedi tovább.
Ehhez az interneten találhatók anyagok.) - Windows XP-t telepíteni akarjuk, ENTER
- Megjelenik a Licence szerződés.
F8-as (felső sorban levő) billentyű megnyomásával elfogadom, (különben nem enged tovább.)
- Következő lépésben jó, ha a merevlemezünket legalább 2 részre (azaz particióra) osztjuk, az adatvesztések elkerülése céljából.
Elsőn lesz a Windows XP, és a későbbiekben telepített programok, a másodikon pedig az adataink (fényképek, zenék,...)
A Windows XP 3 GB-ot foglal el, de a későbbi telepítések miatt legalább 10 GB-ra állítsuk (de ha van hely, akkor 30 GB-ra)
Particiót létrehozni csak nem particionált területen lehet, az L mint létrehozás gombbal.
(MB-ban kell megadni a méretet, pl: 10 000)
ENTER
- Ha nem üres, akkor a I gombbal kijelöljük a törlést, majd L gomb megnyomására törli is azt.
Majd megadom a megfelelő méretet, ENTER
- Ekkor meg kell adnom a fájlrendszer típusát: NTFS-t válasszuk gyors jelzéssel.
ENTER
- Kiírja, hogy várjak még formáz, %-ban megadja, hogy hol tart.
- Majd újraindítja a gépet. A képernyő alján felajánlja, hogy a CDROM-ról induljon a gép. Innentől kezdve azt egyszer sem fogadjam el, ne nyomjak semmit.
- balra kis ablakban írja, hogy mi van kész, jobbra pedig tájékoztat a Windows "tudásáról".
Területi és nyelvi beállításoknál áll meg először. Ha magyar, akkor jó a beállítás.
Tovább
Nevet kér: pl: Tomi
Szervezetet nem kell
Termékazonosító kulcs: írjuk be Számítógép név: ékezetes ne legyen benne
Rendszergazda név: Ha üresen hagyjuk bárki átveheti az irányítást a gép felett.
Dátum, idő beállítása
- Ha eljut az ideiglenes fájlok eltávolításáig, akkor utánna újraindul.
- Elindult a Windows XP: Üdvözöl.
- Számítógép beállítása.
- Jobb alsó sarokban: tovább
- Számítógép védelme: Zöld pajzs előtti kis körbe kattintás
- Frissítési szolgáltatást is bekapcsolhatjuk
- Felhasználói nevem: Tomi
Ha nem működnek a jobb oldalon lévő számok,... akkor be kell kapcsolni a bal felső sarkában levő Num Lock gombbal.
(A telepítés kb 35 percet igényelt)

Ekkor elégedetten hátradőlhetünk, mert azt hisszük, hogy készen vagyunk.
De nem egészen, mert most kell telepíteni (pl) az ADSL PPPoE-t a Windows XP alá, hogy kapcsolódni tudjon a szolgáltatónkhoz:
Start
Vezérlőpult
Hálózati és internetes kapcsolatok
Hálózati kapcsolatok
Új kapcsolat létrehozása menü (Helyi kapcsolat)
Megjelenik: Új kapcsolat - Üdvözli a varázsló: Tovább gomb
Hálózati kapcsolat típusa: Kapcsolódás az internethez: tovább
Kézzel állítom be a kapcsolatot menü: Tovább
Kapcsolat neve
Megadom az internetszolgáltató nevét: pl:
upctelekom: Tovább
Internetfiók adatai:
Felhasználónév pl:
xy@ upctelekom
jelszó, jelszó megerősítése
Parancsikon elhelyezése az asztalon: Tovább
Ha mégsem működne - 691-es kódnál a szolgáltató a hibás, 769-es kódnál a hálózati kártyáddal van baj. - akkor nem árt keresgélni egy "hálózati kártya" telepítő CD-t

Ha már fenn vagy a hálózaton, akkor a következő feladat a vírusírtó telepítése. Ha nem akarsz vírusírtót venni, akkor választhatsz sok ingyenes közül, amit a honlapunk "internet" oldalán fel is soroltunk.
Ha már megrendeltél egy fizetőst (csekken vagy átutalással utólag fizetheted) akkor pl: Eset NOD32 telepítése:
http://www.eset.hu/letöltés
Futtatás
Telepítő varázsló -
Tovább
Elfogadom a Licence szerződést
Tipikus telepítési mód
Tovább
Aut. frissítés
Jelszók
Tovább
...
Telepítés gomb
Befejezés gomb

HTML TAnkönyv


Tartalom: Honlap készítése - Színek - Táblázatok - HTML - Linkek - Listák - Képek - Html5

Honlapot készítünk!Ha honlapot akarunk készíteni, akkor három feladatunk feltétlenül lesz:
1. Közölnünk kell a számítógéppel, hogy a honlapunkra érkezett. Ez a <html> utasítással történik.
2. Be kell írnunk a honlapunkra látogatóknak szánt üzenetünket.
3. Végül közölnünk kell a géppel, hogy elhagyta a honlapunkat. Erre szolgál a </html> utasítás.
Ez a gyakorlatban így néz ki:
<html>
Ez a legegyszerűbb honlap!
</html>
És mit lát a mi kis programunkból a látogatónk:

Ez a legegyszerűbb honlap!

Láthatjuk, hogy a program utasításainkat nem teszi ki a honlapra a gép, csak azt amit az utasítások közé írtunk.

Feladat:
Írjuk ki a következő szöveget a honlapunkra:
"Ez az én honlapom!", s az "én honlapom" részt emeljük ki aláhúzással.
Az én honlapom rész aláhúzása a következőképpen történik:
1. Közöljük a számítógéppel, hogy innentől húzza alá: ez az angol underline (aláhúzás szó) rövidítésével történik: <u>
2. Beírom az aláhúzandó szöveget
3. Jelzem a gépnek, hogy itt az aláhúzás vége: </u>
Ez a gyakorlatban így fog kinézni:
<html>
Ez az <u>én honlapom </u>
</html>

A honlapunk látogatója pedig ezt fogja látni:

Ez az én honlapom

(Láthatjuk, hogy a két html (<html></html>) utasítást mindig ki kell írnunk, mert anélkül a gép nem tudja, hogy itt honlap készül)

Feladat:
Írjuk ki a látogatóinknak: "Te a ta37.eu honlapon jársz", a "ta 37.eu honlapon" rész pedig félkövér betűtípussal szerepeljen.
1. Közlöm a géppel, hogy honnan vastagítsa meg a betűket: ez az angol bold rövidítésével történik: <b>
2. Beírom a szövegrészt
3. A gépnek jelzem, hogy eddig tartott a vastagbetűs rész </b>
A programunk így fog kinézni:
<html>
Te a <b>ta37.eu honlapon </b> jársz.
</html>
A honlapunkon ez így jelenik meg:

Te a ta37.eu honlapon jársz

Láthatjuk, hogy az utasítások kezdő <html> <u> <b> és záró tagjai </html> csak egy / jelben különböznek egymástól.
Most már azt is láthatjuk, hogy a HTML-t (HyperText Markup Language) miért hívjuk hypertext-nek azaz szövegfájlnak. A programozás ugyanis "szöveggel" történik. (Még pontosabban: a HTML nem programnyelv, hanem leírónyelv!)
A gyakran használatos utasításokat (és hogy milyen betű formátumokat eredményeznek) összegyűjtöttem egy táblázatba:

Kezdő elemMinta (mit eredményez)Záró elem
<u>aláhúzott formátum</u>
<b>félkövér formátum</b>
<i>döltbetűs formátum </i>
<s>áthúzott formátum</s>
<sub>alsóindex </sub>
<sup>felsőindex</sup>
<kbd>billentyűfelirat jelzése </kbd>
<code>kódoknál használjuk </code>
<cite>idézetekre használjuk </cite>
<bq>idézet jelzésére használjuk</bq>
<big>nagyméretű betűformátum</big>
<small>kisméretű betűformátum</small>
<strong>kiemelés </strong>
<var>változónevet jelöli</var>
<tt> fixpontos betűk</tt>
<em> szövegkiemelés</em>
<blink>villogó szöveg </blink>
(Sajnos a blink villogó szövegét kevés böngésző tudja megjeleníteni.)

Előfordulhat az is, hogy egy szöveget kétszeresen is formázni szeretnénk. Például, ha valamit nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni akkor vastagbetűvel írom, és alá is húzom. Ilyen esetben is a megszokott módon járok el, csak duplán alkalmazom az utasításokat:
<html>
Ez egy <b><u> nagyon fontos </u></b> mondat
</html>
Ekkor ezt fogják látni a honlapunkon:

Ez egy nagyon fontos mondat.

Ilyenkor fontos, hogy a szövegre "tükörszerűen" helyezkedjenek el az utasítások. Ennél a példánknál ha <b>-vel kezdtem, akkor </b>-vel végződjön, s ha <u> előlről a második volt, akkor </u> hátulról a második legyen.
Hiába írunk több mondatot egymás alá, a böngészők a honlapunkon (a sorvég (CR/LF) jeleket figyelmen kívül hagyják), és folyamatosan jelenítik meg a szöveget. Ha azt akarjuk, hogy honlapunkon is egymás alatt legyenek a szövegek, akkor sortörést (angol break(sortörés) rövidítése: br) kell alkalmaznunk. Ez azt jelenti, hogy ahol "sorvéget" akarunk oda egy <br>-t kell tennünk.
Pl: készítsünk meghívót:
<html>
meghívlak:<br>
mikor:<br>
hova:<br>
</html>
A böngészők a honlapunkat megjelenítve, ezt mutatják:

meghívlak:
mikor:
hová:

A <br> utasítás azok közé a ritka utasítások közé tartozik, amelynek nincs párja!
A betűket (így a szavakat is) a következő utasításpárral formálhatjuk:
<font face="név"> <color="színkód"> <size="szám" > ide írjuk a megjelenítendő szöveget </font>
face="név" A betűtípus szabványos nevét kell írni a név helyett. Azonban ezt nem szokták használni a weblapszerkesztők, mert egy ritkábban használt betűtípus lehet, hogy a mások számítógépére nincs is telepítve, így azt a gépük nem tudja megjeleníteni. (Helyette az alapértelmezett betűtípust használja)
Color="színkód"
A színkódot megadhatjuk RGB értékkel, vagy angol nevével. Ha a háttér színével megegyezőre vesszük a betűk színét, akkor betűink "láthatatlanok" lesznek, beleolvadnak a háttérbe.

size="szám"
A szám szó helyére egy számot írva, a betű méretét határozzuk meg. (Itt negatív szám is szerepelhet, ami az alapbetűtípushoz viszonyított méretet jelöl.)

Feladat:
Írjuk le a piros, zöld, kék szavakat a saját színükkel:
<html>
<font color="red">piros</font> <font color="green">zöld</font> <font color="blue">kék</font>
</html>

amit a böngészők megjelentetnek a honlapunkon:
piros zöld kék

Kiemelést, figyelem felhívást a betűk, s a számok méretének beállításával is elérhetjük. A következőkben mindenki beláthatja, hogy a 7 nagyobb mint az 1.
<html>
1-nél nagyobb szám a <Font size="7"> 7</font>
</html>
Ennek eredménye:
1-nél nagyobb szám a 7


Színek megadása

A weboldalunkat megjelenítő eszközök (és a nyomtatók is) a színeket három alapszínből: a pirosból, a zöldből,és kékből keverik ki. Ezek az ún. RGB színek (red, green, blue angol nevük rövidítéséből).
A honlap készítője szeretné az általa megálmodott színeket viszontlátni a honlapján. Ez lehetséges is hiszen a HTML nyelvben szinte mindennek lehet adni szindefiníciót.
A HTML-ben a színeket kétféleképpen adhatjuk meg:
-"szabványosított" szavakkal (White, Blue, Green, Red, Yellow, White,...) egy táblázatban fel van sorolva, hogy mely színeket ismerik fel névről gépeink. (512 színt)
-Piros, Zöld, Kék színekből "kikeverhetjük", az RGB színkeverési algoritmusával.
Ekkor, hogy melyik színből mennyit akarunk "felhasználni", azt háromféleképpen adhatjuk meg:
-Hexadecimális, azaz 16-os számrendszerbeli számokkal. Egy alapszínnek 16X16=256 féle árnyalatot adhatunk, s mivel három alapszín van, ezért 256X256X256=16777216, azaz majdnem 17 millió színárnyalatot keverhetünk ki.
Ekkor a színünket így adhatjuk meg: #RRGGBB
Első jelnek ennél mindig a # karaktert tesszük, majd a RR(piros-piros), a GG(zöld-zöld, és a BB(kék-kék) össszetevők hexadecimális számjegyei következnek. (Ennek (pl.) egy R karakterének értékei - a tizenhatos számrendszer miatt - a 0-9-ig illetve A,B,C,D,E,F értékeket vehetik fel.) (Ezért jön ki egy színre 16X16 árnyalat).

Néhány példa az eddig ismertetett két szín megadási módra:

SzínAngol(definiált)neveRGB"értéke"
FeketeBlack#000000
KékBlue#0000FF
ZöldGreen#00FF00
PirosRed#FF0000
SárgaYellow#FFFF00
FehérWhite#FFFFFF

Például a zöldnél #00FF00, hogy a pirosból nem kevertünk bele semmit (0), a zöld a legnagyobb(F)értékkel szerepel, és a kékből sem kevertünk hozzá semennyit sem(0).
Ezen kívül az RGB értékeket megadhatjuk még százalékos formában is:
color: rgb (25%, 40%, 70%);
És megadhatjuk tízes számrendszerben is az értékeket (0-255):
color:rgb(17, 98, 251);
Az már a böngészőn, a gépünkön lévő programokon múlik, hogy ezeket a színeket mennyire valósághűen tudja megjeleníteni. Ezért a nagy felbontás mellett, nagy színmélységet is be kell állítani a gépünkön. 16 bites üzemmód már jó képet ad (60 ezernél több szín). De a tökéletes megjelenítéshez 24 bites (16 millió szín) üzemmód "az igazi".


A W3C.org (World Wide Web Consortium) által megadott (HTML, CCS) szabványszínek (amelyeket névvel megadva minden böngésző biztosan felismer):
17 alapszín + 130 egyéb "előre definiált" angol színnév:

17 alapszín:

angol színnévszín magyar neve
Aquaaqua
Blackfekete
Bluekék
Fuchsiafukszia
Grayszürke
Greyszürke
Greenzöld
Limelime
Maroongesztenyebarna
Navytengerkék
Oliveolíva
Purplelila
RedPiros
Silverezüst
Tealkékeszöld
Whitefehér
Yellowsárgaés a többi 130:

angol számnév szín magyar neve
AliceBlue aliceblue
Antiquewhite antiquewhite
Aquamarinekékeszöldberill
Azure égszínkék
Beige bézs
Bisque mogyorós
BlanchedAlmond "blanchedalmond"
BlueViolet ibolyakék
Brown barna
BurlyWood nyersfa
CadetBluecadetblue
Chartreuse karthauzi
Chocolate csokoládé
Coral korall
CornflowerBlue búzavirágkék
Cornsilk Cornsilk
Crimson karmazsinvörös
Cyan cián
DarkBlue sötétkék
DarkCyan sötétcián
DarkGoldenRod DarkGoldenRod
DarkGray sötétszürke
DarkGreen sötétzöld
DarkKhaki sötétkeki
DarkMagenta sötétbíborvörös
DarkOliveGreen sötétolajzöld
Darkorange sötétnarancssárga
DarkOrchid DarkOrchid
Darkreed Bordó
DarkSalmon DarkSalmon
DarkSeaGreen sötéttengerzöld
DarkSlateBlue sötétpalakék
DarkSlateGray sötétpalaszürke
DarkSlateGrey sötétpalaszürke
DarkTurquoise sötéttürkizkék
DarkViolet sötétibolya
DeepPink sötétrózsaszín
DeepSkyBlue sötétégkék
DimGray halványszürke
DimGrey halványszürke
DodgerBlue DodgerBlue
FireBrick samottégla
FloralWhite fehérvirág
ForestGreen erdőzöld
Gainsboro Gainsboro
Gold arany
GoldenRod aranyvessző
GreenYellow sárgászöld
HoneyDew mézharmat
HotPink élénkrózsaszín
IndianRed indiánvörös
Indigo indigó
Ivory elefántcsont
Khaki keki
Lavender levendula
LavenderBlush levendulavörös
LawnGreen pázsitzöld
LemonChiffon selymescitrom
LightBlue világoskék
LightCoral világoskorall
LightCyan világoscián
LightGoldenRodYellow világosaranysárgavessző
LightGray világosszürke
LightGrey világosszürke
LightGreen világoszöld
LightPink világosrózsaszín
LightSalmon világossalmon
LightSeaGreen arany
LightSkyBlue világoségkék
Gold arany
LightSlateGray világospalaszürke
LightSlateGrey világospalaszürke
LightStielBlue LightStielBlue
LightYellow világossárga
LimeGreen citromzöld
Linen len
Magenta bíborvörös
MediumAquaMarine középkékeszöld
MediumBlue középkék
MediumOrchid középorchidea
MediumPurple középlila
MediumSeaGreen középtengerzöld
MediumSlateBlue középpalakék
MediumSpringGreen középtavaszzöld
MediumTurquoise középtürkisz
MediumVioletRed középlilásvörös
MidnightBlue éjkék
MintCream mentakrém
MistyRose MistyRose
Moccasin mokaszin
NavajoWhite navajofehér
Olddace Olddace
OliveDrab OliveDrab
Orange narancssárga
OrangeRed OrangeRed
Orchid Orchidea
PateGoldenRod PateGoldenRod
PaleGreen PaleGreen
PaleTurguoise PaleTurguoise
PaleVioletRed PaleVioletRed
PapayaVhip PapayaVhip
PeachPuff őszibarack
Peru peru
Pink rózsaszín
Plum szilva
PowderBlue púderkék
RosyBrown rózsásbarna
RoyalBlue királykék
SaddleBrown nyeregbarna
Salmon lazac
SandyBrown homokbarna
SeaGreen tengerzöld
SeaShell SeaShell
Sienna vörösbarna
SkyBlue égkék
SlateBlue palakék
SlateGray palaszürke
SlateGrey palaszürke
Snow
SpringGreen tavaszzöld
SteelBlue acélkék
Tan sárgásbarna
Teal kékeszöld
Thistle bogáncs
Tomato paradicsom
Turquoise türkiz
Violet ibolya
Wheat búza
WhiteSmoke fátyolosfehér
YellowGreen sárgászöld


TáblázatokA HTML szabvány által nyújtott lehetőségek közül talán ezt használhatjuk ki a legsokoldalúbban. Segít abban is, hogy oldalunk tartalma mindig rendezett képet mutasson: az egymás alatti cellák bármilyen böngészőben, bármilyen képernyőn biztos, hogy egymás alá kerülnek. Itt is van egymásba ágyazási lehetőség, ez azt jelenti, hogy a táblázat egy cellájában, akár egy új táblázatot is betehetünk. Így szinte nincs olyan alakzat, amit táblázattal ne tudnánk megvalósítani. A gépnek a <table>-vel jelezzük, hogy itt táblázat készül, és
a </table>-vel pedig azt, hogy itt a táblázatunk vége. A cellákat pedig <td>-vel, a végüket </td>-vel jelezzük.
Egy cellát készítünk ami lényegében egy 1x1-es táblázat:

<html>
<table border="1">
<tr>
<td>Én vagyok a cella</td>
</tr>
</table>
</html>
És az eredménye:

Én vagyok a cella

A table után szóközzel írt border="1" azt jelenti, hogy a táblázatunkat 1-es vonalvastagsággal rajzoltatjuk meg. A <td> és a </td> közé írhatjuk be a látogatóinkkal közölni kívánt szöveget.
Hogy valamennyire már táblázat kinézete is legyen illesszünk hozzá még egy cellát.

<html>
<table border="1">
<tr>
<td>cella vagyok</td><td>én is</td>
</tr>
</table>
</html>
Eredménye:

cella vagyokén is

Itt már látjuk, hogy miért kell kiírni a <tr></tr>-t is. Ez ugyanis a sor jelzése (a táblázat sorára vonatkozó paramétereket itt lehet definiálni.)
Innen nem írom ki külön a <html>-t és a </html>-t hiszen tudjuk már, hogy ezeket nem hagyhatjuk el.
Most pedig készítsünk egy igazi 2x2-es táblázatot:

<html>
<table border="1">
<tr>
<td>első sor első cellája</td><td>első sor második cellája</td>
</tr>
<tr>
<td>második sor első cellája</td><td>második sor második cellája</td>
</tr>
</table>
</html>
És az eredmény:

első sor első cellájaelső sor második cellája
második sor első cellájamásodik sor második cellája

Láthatjuk, hogy </tr>-rel minden sort le kell zárni, és <tr>-rel újat kezdeni.
Ha a border=1 egyes számát átírjuk nullára (border=0), akkor is megmarad a rendezett külső, csak a vonalak eltűnnek.
Ha border=2-őt, 3-at írunk, akkor vastagodnak a táblázat rácsozatának a vonalai.
Értelem szerűen egy 3x3-as táblázat:

<html>
<table border="1">
<tr>
<td>1 sor 1 cella</td><td>1 sor 2 cella</td><td>1 sor 3 cella</td>
</tr>
<tr>
<td>2 sor 1 cella</td><td>2 sor 2 cella</td><td>2 sor 3 cella</td>
</tr>
<tr>
<td>3 sor 1 cella</td><td>3 sor 2 cella</td><td>3 sor 3 cella</td>
</tr>
</table>
</html>
Eredmény:

1 sor 1 cella1 sor 2 cella1 sor 3 cella
2 sor 1 cella2 sor 2 cella2 sor 3 cella
3 sor 1 cella3 sor 2 cella3 sor 3 cella

Színezzük ki a táblázatainkat, például zöldre:
A háttérszíne a bgcolor utasítással adható meg,
pl: bgcolor= "green"
Feladat: készítsünk egy 2x2-es zöld háttérszínű táblázatot.

<html>
<table border="1" bgcolor="green" >
<tr>
<td>zöld</td><td>lettem</td>
</tr>
<tr>
<td>mi</td><td>is</td>
</tr>
</table>
</html>
Eredmény:

zöldlettem
miis

Feladat:
A táblázatunk keretének a színét változtassuk feketéről pirosra:
Ez a bordercolor utasítással történhet.
A színt megadhatjuk pl.így: bordercolor="red"

<html>
<table border="1" bordercolor="red" >
<tr>
<td>piros</td><td>lett a keretem</td>
</tr>
<tr>
<td>nekünk</td><td>is</td>
</tr>
</table>
</html>
Eredmény:

piroslett a keretem
nekünkis

Táblázat szélessége
Ha nincs rögzítve a táblázatunk szélessége, akkor - addig még hely van "tágul"- a beírt szöveg nagyságát veszi fel.

A táblázat (vagy cella) szélességének megadása
történhet pixelben, vagy a rendelkezésre álló hely százalékában. Ilyenkor ha a cellába olyan hosszú szöveget írunk ami nem fér el, akkor automatikusan több sorba tördeli azt.
egy 500 pixel szélességű táblázat:
<table width="500">
Ha a rendelkezésre álló helyünk 70%-át szánjuk rá:
<table width="70%">

Táblázat magassága
Ez is pixelben, vagy a rendelkezésre álló hely százalékában adható meg:
Egy 300 pixel magasságú táblázat:
<table height="300">

Feladat:
Készítsünk el egy 500x350 pixeles táblázatot 7-es vonalvastagságúra.

<html>
<table border="7" width="500" height="350">
<tr>
<td>ez 500x350-es cella</td>
</tr>
</table>
</html>
A látogatónk ezt láthatja:

ez 500x350-es cella

A cellában látható szöveg vízszintes igazítása
left (balra): (ez az alapértelmezett)
right (jobbra)
center (középre)
justify (sorkizárt):(ez a "szélétől a széléig")
(decimal)
pl: align="justify"

Szöveg függőleges igazítása
top tetejére
bottom aljára
center középre

Feladat:
Készítsünk el egy 3-as vonalvastagságú 500x300-as táblázatot világoszöld(lime) háttérszínnel, piros kerettel.
A szövegünk legyen a cella jobb oldalának a közepén.

<html>
<table border="3"> bgcolor="lime" bordercolor="red"
<tr>
<td width="500" height="300" align="right" valign="center">ta37.eu
</tr>
</table>
</html>

A látogatóink ezt fogják látni:
ta37.eu

Cellák összevonása
Az egymás mellett (egy sorban) lévő cellákat össze is vonhatjuk. Ezt colspan-rel tehetjük meg.

Feladat:
Egy 3x3-as táblázat felső sorát vonjuk össze egy cellává, és a szöveget igazítsuk középre, s az alsó sorának középső és jobb oldali celláit is vonjuk össze.

<table border="1">
<tr>
<td colspan="3"align="center">összevontak(3)</td>
</tr>
<tr>
<td></td> <td></td> <td></td>
</tr>
<tr>
<td></td> <td colspan="2">összevontak(2)</td>
</tr>
</table>

A képernyőnkön ez jelenik meg:

összevontak(3)
   
 összevontak(2)
HTMLBevezető:

Az eddig leírtakból következik, ha honlapot akarunk készíteni, akkor szükségünk lesz egy szövegszerkesztőre. Legjobb, ha a legegyszerűbbet választjuk, mert akkor nem kell azon gondolkodni, hogy amit be akarok ütni, az használható-e a HTML-ben.
Tehát:
-megnyitom a Windows jegyzettömböt
-(az eddigiek alapján) beleírom a "programom"
-kiválasztom a Fájl → Mentés másként menüpontot
-és a fájlnév után (a pont után) a kiterjesztést átírom .html-re, vagy .htm-re
(Ekkor például így néz ki az elmentett fájlom: ta37.html)
Az elmentett fájl megnyitva (2x rákattintva) a böngészőnk megmutatja a munkánk eredményét. (internetkapcsolat nélkül is).
Ha nem vagyunk az eredménnyel megelégedve, akkor bezárjuk → megint megnyitjuk a névtelen jegyzettömböt → belehúzzuk a fájlunkat (pl. ta37.html) → kijavítjuk a programot → bezárjuk → elmentjük a változtatásokat → megint megnézzük a böngészővel.

Ha már ennyi mindent tudunk, és ilyen ügyesek vagyunk, akkor nézzük meg, hogy eddig mit is csináltunk:

Mi is az a HTML nyelv?
A www az a World Wide Web alapnyelve a HTML. A HTML az angol HiperText Markup Language (hiperszöveges leírónyelv) egy leírónyelv, amivel weboldalakat tudunk készíteni. Ezzel platformfüggetlen (szabványos, mindenhol ugyanazt jelentő) nyelv amely leírja (szabvány!) hogyan kell a fájlt (a dokumentumot) megformázni. Ez biztosítja, hogy - amilyenre én alakítom - a látogatók gépén is ugyanaz jelenjen meg. A hypertext (hiperszöveg) ennek az újdonságára (lényegére) utal, hogy egy szöveg egyes elemeihez (pl: szavakhoz) további szöveget lehet rendelni. Egy ilyen szöveget olvasva, ezek a szavak (stb.) kiemelve (pl. aláhúzva) jelennek meg, és rájuk kattintva átugrunk a megcélzott részre. Ha ebben a részben is van ilyen kapcsolat, (hiperhivatkozás, link), akkor megint továbbugorhatunk a megjelölt szövegre. Ezért hívjuk világhálónak, mert így ilyen pókhálószerű információháló jön létre a weben. (A HTML fájlokban nem csak szövegekhez rendelhetünk linkeket, hanem például képhez is.)

A HTML három nyelvi elemből építkezik:
elemekből
címkékből(angolul: tag, kiejtése: teg)
attribútumokból

Láttuk, hogy a HTML elemeinek három része van. A parancskód első része tartalmazza magát az utasítást (a gép utasítását), utánna a megjelenítendő tartalom következik, végül a kód második része amely a böngészőnek jelzi, hogy ennek az utasításnak itt van a vége: (De néhány utasításhoz nincs zárótag, ilyen pl. a sortörés helye: <br>) Ebből a három részből a böngésző csak a tartalmat fogja megjeleníteni.

Címkéknek azokat nevezzük, amelyek a < > jel között állnak. Pl. előző példáinkban a nyitó tag (címke) a táblázat cellájánál a <td>, a záró tag pedig a </td>
(A Tag=jel, azaz jelzem a gépnek (a böngészőnek), vagy parancsolom neki: hogyan formázza meg a szöveget, a fájlt.)
A kódok kezdetén és végén a < > jelek szerepelnek. Ha a böngésző ilyenhez ér akkor a köztük (< >) lévő részt parancsnak tekinti. Minden parancs szabványban van meghatározva, ezek állhatnak egy betűből, vagy többől. Például: b, table, td,...
A HTML nem kisbetű/nagybetű érzékeny (de az XHTML igen, ott csak kisbetüt használjunk.) Tehát <td>, </td> tagok között lévő rész táblázatként fog viselkedni.

Attribútumok két részből állnak:
névből, és az értékéből.
attribútum="érték" (az elemnek valamilyen tulajdonságát mutatja meg.)
Tehát a "képlete"
<címke attribútum="érték">
Az előző példával (cella)
<td width="500" height="300"></td>
Itt a címkéből (td) nem csak azt tudjuk, hogy táblázatnak egy cellájáról van szó, hanem a két attribútum (with="500", és height="300") azt is megmondja, hogy a szélességét 500 pixelre vettük, a magasságát pedig 300-ra. Ha - mint itt is - több attribútum van, akkor szóközzel választjuk el őket egymástól.

A HTML dokumentum szerkezete
Az eddigiekben megismerkedtünk azzal, hogy amit meg akarunk jeleníteni a látogatóinknak, azt hogyan kell "kiiratni" a géppel. Azonban ezzel, még csak "félig" van kész a honlapunk hiszen azt még meg is kell mutatni az interneten.

Addig már eljutottunk, hogy jelezni kell a böngészőnek, hogy itt egy HTML kódban írt dokumentum van. Ezt a <html> nyitó és a dokumentum legvégére tett </html> záró paranccsal tesszük.
Azonban -már most jelzem, hogy- egy HTML dokumentum két főrészből áll:

-Fejrészből <head>,</head>,
-Szövegtörzsből <body>, </body>

A fejrészbe (ezzel később foglalkozunk részletesebben) olyan adatok kerülnek, amelyeket a böngésző nem jelenít meg:
-Document Type Definition: pl: html 5(-ös nyelven íródott)
-lang="hu" ((magyarul írunk)
-UTF-8 (milyen a kódolás)
-ki a szerzője a honlapnak,...
Ezek alapján találják meg a honlapunk az interneten.

Szövegtörzs ez a dokumentumnak az a része, amelyet meg akarunk mutatni a látogatóknak:
szövegek, képek,... Itt sorban - elemenként - írjuk le a lap tartalmát, és annak formázását, (hogy nézzen ki). Az első 3 részben általában a dokumentum szövegtörzs részével foglalkoztunk.

Egy HTML dokumentum elvi vázlata:

<html>

<head>
fejrész
</head>

<body>
szövegtörzs
</body>

</html>

Tehát folytatjuk a <body>, </body>
rész további ismertetését a 4.fejezettel.
LinkekA HTML dokumentum lényege, és nagy előnye más dokumentumokkal szemben a hivatkozás (link) szerinti hozzárendelés (összekapcsolás). Egy dokumentumhoz másik dokumentumot kapcsolhatunk, ezek lehetnek helyiek, vagy távoliak egy másik gépen. A hivatkozások (linkek) kötik össze a honlapokat, az egész Internet linkekből áll. Így szinte egy pókhálószerű információháló jött létre, ezért is nevezzük az internetet világhálónak. Az összekapcsolást végző linkekkel akár egyetlen cím beírása nélkül is kirándulhatunk az interneten. A hivatkozás (link) szava (vagy mondatrésze) kiemelkedik a szövegkörnyezetéből általában alá van húzva, és más a színe. Rajta a (Windows) kurzor nyila átalakul mutató kézzé. Rá kattintva eljutunk az általa megjelölt dokumentumra, honlapra. Hivatkozást bárhová el lehet helyezni, például ebbe a szövegbe is. Természetesen a HTML fájlokban (dokumentumokban) nem csak szöveghez rendelhetünk hivatkozásokat, hanem például képekhez is. A képes hivatkozásokat nem mindig lehet elsőre észrevenni. Ha a kép fölé viszem a kurzorom nyilát, és az kéz alakúvá válik, akkor az hivatkozás (link) Ilyenkor az egész kép is lehet egy hivatkozás, de a kép több részéhez is rendelhetünk külön- külön hivatkozást. Például: egy áruház képén a ruhákra kattintva a ruhákat bemutató honlapra jutunk, míg az élelmiszerekre kattintva valamelyik élelmiszer áruházéra.
Linkeket az a (anchor, azaz horgony rövidítése) címke segítségével hozhatunk létre. Az <a>,</a> címkék között levő rész fog linkként viselkedni, a közéjük írt szöveg fog megjelenni a link szövegeként. (a "kattints ide" szövegű linkre nem szoktak rákattintani, helyette röviden, találóan írjuk oda, hogy a linkre történő kattintással hova fog jutni a látogatónk).

Három féle linket különböztetünk meg:

1.Ofszet link
Ezeket a típusú hivatkozásokat akkor szoktuk használni, ha egy nagyobb terjedelmű dokumentum különböző pontjaira akarunk "ugrani". Például a HTML TAnkönyvet tartalmazó "Internet" (vagy "Hacker") dokumentum a böngészőben egy - nagyon hosszú - lapként jelenik meg. Nagyon sokat kellene görgetni ahhoz, hogy a HTML TAnkönyvhöz eljussunk. Ha azt akrjuk, hogy a lap elejéről, egy kattintással ide ugorjunk, akkor a következőket kell tennünk:
Kiteszek egy (ofszet) linket a lap tetejére:

<a href="#tankönyv">HTML TAnkönyv</a>

Itt az a jelzi, hogy linkről van szó A # azt jelzi, hogy dokumentumon belüli hivatkozásról van szó.
A lap tetejéről ahova ugrani szeretnénk - mi esetünkben a HTML TAnkönyvre - oda ki kell tenni egy "könyvjelzőt" azaz a HTML TAnkönyv fölé be kell illesztenünk ezt a sort:

<a name="tankönyv">

Így ha fent a HTML TAnkönyvre (ez aláhúzva, más színnel szerepel) kattintok, akkor erre a könyvjelzőre ugrunk.
Láthatjuk, hogy a könyvjelzőnek (name) az "értékének" ("tankönyv") meg kell egyezni a link (href) "értékével" ("(#)tankönyv").

Helyi dokumentumra mutató link
Ha ugyanazon a szerveren (számítógépen) van a másik dokumentum is, akkor egyszerűen a másik dokumentum nevét kell megadni:

<a href="internet.html">Internet, és HTML tankönyv</a>

A link értékének ("internet.html") pontosan meg kell egyeznie a megcélzott dokumentum nevével (internet.html).
A két zárójel (> <) közé írt szövegünk fog linkként megjelenni (aláhúzva és más színnel). Ebben az esetben az egyes fájlok a nyitólappal (főlappal) azonos könyvtárban vannak.

Általános link
Ha az Internet egy tetszőleges honlapjára, dokumentumára akarunk hivatkozni (ugrási lehetőséget biztosítani), akkor egy teljes URL-t kell megadnunk linknek, pl:

<a href="http://www.ta37.eu>ta37.eu</a>

linknek megint a két zárójel (> <) közti szöveget teszi ki (ta37.eu).
ListákMivel az internet kezdetekor szinte minden hozzáférés szöveges volt, ezért a HTML-ben sokféle megoldással (és kényelmesen) készíthetünk listákat a <li>...</li> utasításpárral (li: list item rövidítése). Feladat: készítsünk az eddig tanultakról egy tartalomjegyzéket.

<b> Tartalomjegyzék </b>
<li> Szöveg formázása </li>
<li> Színek </li>
<li> Táblázatok </li>
<li> HTML </li>
<li> Linkek </li>
<li> Listák </li>

Ez így fog kinézni:

Tartalomjegyzék

 • Szöveg formázása
 • Színek
 • Táblázatok
 • HTML
 • Linkek
 • Listák
 • Tehát a lista egy felsorolás, és minden listaelem előtt egy kör van.

  Számozatlan lista
  Ezt az <ul>...</ul> utasításpárral készíthetünk (ul: unordered list rövidítése, azaz számozatlan, vagy rendezetlen lista)
  Ez már hierarchikus lista, azaz a főcímnek lehetnek alcímei, és az alcímnek is lehet alcíme...

  Feladat: az előző tartalomjegyzék negyedik fejezetének adjuk meg az alfejezeteit, és a harmadik alfejezetének adjuk meg a címeit is.

  <b>Tartalomjegyzék</b>
  <ul>
  <li>Szövegek formázása</li>
  <li>Színek</li>
  <li>Táblázatok </li>
  <li>HTML</li>
  <ul>
  <li>Bevezető</li>
  <li>Mi is az a HTML nyelv</li>
  <li>A HTML három nyelvi elemből építkezik</li>
  <ul>
  <li>elemek</li>
  <li>cimkék</li>
  <li>attribútumok</li>
  </ul>
  <li>linkek</li>
  <li>listák</li>
  </ul>

  Láthatjuk, hogy az <ul> utasításokat nem zárjuk le, hanem újabb <ul> utasítást írunk (17.sor, 11.sor), akkor azok újabb (al) listát nyitnak. A végén a két al(al) listát bezártuk, <ul>, </ul> így a hátulról 2., 3. sor már "normál" lista lesz.
  Az utolsó sorral (</ul>) pedig az első sorban szereplő (<ul>) számozatlan lista utasítást zárjuk le.

  A listánk így fog kinézni:

  Tartalomjegyzék

  • Szövegek formázása
  • Színek
  • Táblázatok
  • HTML
   • Bevezető
   • Mi is az a HTML nyelv
   • A HTML három nyelvi elemből építkezik
    • elemek
    • cimkék
    • attribútumok
   • linkek
   • listák

   A listát kör(disc) jelzi, az (al) listát üres kör(circle) az ("al-al") listát pedig kis négyzet(square).

   Számozott lista
   Számozott listát számozatlanhoz hasonlóan kell megadni, csak ilyenkor az ul helyett ol utasítást használunk (ol: ordered list rövidítése, azaz számozott, vagy rendezett lista.)

   A Tartalomjegyzékünk ekkor így fog kinézni:

   <b>Tartalomjegyzék</b>
   <ol>
   <li>Szövegek formázása</li>
   <li>Színek</li>
   <li>Táblázatok</li>
   </ol>

   A böngésző ezt jeleníti meg:

   Tartalomjegyzék

   1. Szövegek formázása
   2. Színek
   3. Táblázatok

   Több típusú listát is beállíthatunk a type utasítással:
   type="1" ez az alapbeállítás (mint az előző példában is), ekkor a listaelemek arab számok (decimal)
   type="I" ekkor a listaelemek (sorszámozó jelek) nagy római számok(upper-roman)
   type="i", ekkor a listaelemek kis római számok (lower-roman)
   type="a", ekkor a listaelemek kisbetűk (lower-alpha)
   type="A", ekkor a listaelemek nagybetűk (upper-alpha)
   Ezen kívül a kezdőértéket is megadhatjuk a start paraméterrel pl:
   <ol start="3"> ekkor a hármas számtól kezdi el a sorszámozást.(3, 4, 5,...)

   Feladat: A Tartalomjegyzékünk nagy római számokkal sorszámozzuk, majd a nagy ABC betűivel.

   <ol start="1" Type="I">
   <li>Szövegek formázása</li>
   <li>Színek</li>
   <li>Táblázatok</li>
   </ol>

   Ekkor ezt látjuk a képernyőn:

   1. Szövegek formázása
   2. Színek
   3. Táblázatok

   <ol start="1" Tipe="A">
   <li>Szövegek formázása</li>
   <li>Színek</li>
   <li>Táblázatok</li>
   </ol>

   Ekkor ezt látják a látogatóink:

   1. Szövegek formázása
   2. Színek
   3. Táblázatok

   Definíciós lista
   Ha fogalmakat akarunk megmagyarázni, akkor ezt dl utasítással tehetjük meg. (dl: definition list azaz definíciós lista rövidítése.)
   A fogalmat a <dt> </dt> címkék közé írjuk (dt: definition term rövidítése), a magyarázatukat pedig a <dd> </dd> utasítások közé (dd: definition description rövidítése)

   példa: Írjuk le definíciós lista segítségével az "élelmiszer" oldalunkon szereplő tej meghatározását!

   <dl>
   <dt>Én vagyok a fogalom</dt>
   <dd>Én pedig a magyarázata</dd>
   <dt>Tej</dt>
   <dd>A nőstény állatok tejmirigyeinek időszakosan termelt váladéka</dd>
   </dl>

   A képernyőnkön ez jelenik meg:

   Én vagyok a fogalom
   Én pedig a magyarázata
   Tej
   A nőstény állatok tejmirigyeinek időszakosan termelt váladéka
   
   
   
   

   Képek


   
   
   Mivel a HTML hypertext (azaz szövegfájl) ezért a HTML forrásszövege nem tartalmazhat képeket. Mégis nagyon szép képeket látunk a honlapokon, keretekkel, feliratokkal. Akkor hogyan lehetséges ez?
   Az előző fejezetben megismert linkek segítségével. A forrásszöveg nem tartalmazza a képet, csak egy rá mutató hivatkozást (URL-t). Amelyik képre rámutatunk az fog megjelenni a honlapunkon.
   Például a mi esetünkben (amikor a kép is, és a HTML forrásszöveg is, ugyanabban a könyvtárban van:
   <img src="ta37eu.JPEG">
   img: az angol "kép" rövidítése
   src: az angol "forrás" röviditése
   ta37.eu: a kép neve
   JPEG: a képfájl formátumának megnevezése. (itt olyan formátum szerepelhet, amit elfogad a HTML, főleg: JPEG, GIF,...)

   Kép méretének változtatása
   Ha van egy 200x250-es képem, de csak jóval kisebb méretben szeretném megmutatni, akkor:
   <img src="ta37.eu" width="80" height="100">
   Láthatjuk, hogy az előzőhez képest nem változott a kép "megcélzása" (ta37.eu), de a szélességét a már tanult módon (width=szélesség) kétötödére (80 pixelre) vettük, s a magasságát (height=magasság) is 100 pixelre (a kétötödére) állítottuk be.
   Tehát ha ugyanolyan arányban csökkentjük (vagy növeljük) az oldalakat akkor arányosan kicsinyítünk (vagy nagyítunk)
   Ha például 200x120-asra vettük volna az előző kép méretét (width="200" height="120"), akkor a képünk eltorzulna (ilyenkor "összenyomom") Ezek egymás mellett így néznek ki:

   
   
   
   

   Kép és a szöveg helyzetének a beállítása
   Ezt az align paraméterrel állíthatjuk be.
   <img src="ta37.jpg" align="middle"> Ez a szöveg jelenik meg a kép mellett
   A middle (közép) hatására a szövegünk a kép közepéhez lesz kiírva.

   Így fog kinézni:
   Ez a szöveg jelenik meg a kép mellett

   Ha a képet a jobb oldalra akarjuk tenni:
   <img src="ta37.jpg" align="right">

   Ekkor ezt látjuk:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Az align paraméterek értékeit, és hatásukat egy táblázatba gyűjtöttem:

   Az align paraméter értékeiHatásuk
   middleSzöveg középre
   absmiddle(abszolút közép) a szöveg és a kép középvonala egyezzen meg
   bottom Szöveg alulra
   top Szöveg felülre
   baselineSzöveg a kép aljával egy vonalban
   texttopSzöveg és a kép felülről egy vonalban
   leftKép a bal oldalra
   rightKép a jobb oldalra

   Térköz állítása
   Kép és a körülötte lévő szöveg közötti térköz méretét a hspace és a vspace paraméterekkel állíthatjuk be.
   pl: <img src="ta37.jpg" hspace="5" vspace="5"> hatására a kép körül 5-5 pixel marad üresen.

   Kép mint hivatkozás (link):
   <a href="http://www.ta37.eu"><img src="ta37 jpg" width="200" height="250" border="3"></a>
   az: <img src="ta37.jpg" width"="200" height="250" border="3"> linkre kattintva eljutok a ta37.eu honlapra.
   Ezt a (linket) képet a border="3" paraméter miatt egy 3-as (3 pixel) vastagságú vonal veszi körül, ami jelzi, hogy ez a kép linkként viselkedik. Ha el akarjuk tüntetni a vonalat akkor értékét nullára kell venni (border="0")

   alt, title paraméterek
   <img src="ta37.jpg" alt="..." title="..."> alt="az ide írt szöveg akkor jelenik meg a kép helyett, ha a böngésző valamiért nem tudja megjeleníteni a képet."
   title="az ide írt szöveg akkor lesz látható, ha az egér mutatót ráviszik a képünkre, és rövid ideig rajta tartják"
   (de: az Internet Explorer az alt szövegét jeleníti meg ha a képünk fölé viszik az egérmutatót)
   Az eddigiekből láthattuk, hogy az <img> azon kevés elemek közé tartozik, amelyeknek nincs zárótagja.

   Képfájlok típusai
   Az internetre feltett képeink formátumának kiválasztásakor elsődleges szempont a fájl mérete: (kisebb méretű gyorsabban töltődik fel) (Ezért pl. a tömörítés nélküli.bmp formátumot nem használják.)
   A weben a három elterjedtebb képformátum a JPG(JPEG), GIF, és a PNG. Mindegyiknek meg van a maga előnye:

   GIF(Graphics Interchange Format): elsősorban akkor használjuk, amikor kevesebb színárnyalatot kell megjeleníteni, mert csak 256-féle különböző színt tartalmazhat, pl: grafikonok, diagramok, esőkabát, gomb,...
   Előnye viszont, hogy átlátszó lehet a háttere (a kép háttere felveszi az őt tartalmazó elem hátterét)
   Másik hasznos tulajdonsága, hogy animált képeket is létrehozhatunk vele. (Ezek az egyes gif képekből szerkesztő programmal kapcsolhatók össze, ezt a böngésző gyors egymásutánban jeleníti meg, s így mozgóképnek néz ki).
   Amikor GIF képet hozunk létre, akkor beállíthatjuk, hogy hány színt használjon fel a 256-ból, s így gyorsan letöltődő kisméretű fájlt kaphatunk.

   PNG(Portable Network Graphics)
   A JPG-hez hasonlóan sok millió színű lehet. A GIF-et váltanák le vele, mert általában kisebb fájlméretet eredményez a PNG, mint a GIF. Előnye még, hogy támogatja a "fokozatos átlátszóságot" is. A képek fényességét függetleníti a megjelenítéstől, így a képek ugyanúgy néznek ki minden monitoron (és nyomtatásban is).
   A PNG ingyenes formátum (nem védi copyright) Hátránya - a GIF-hez képest -, hogy animált képeket nem hozhatunk létre vele.
   -Internet Explorer nem támogatja az átlátszóságát.
   APNG(animált PNG) a kiterjesztése animációra, azonban ezt nem minden böngésző ismeri fel.

   JPEG(JPG)(foint Photographie Experts Group)
   Ezzel tetszés számú színárnyalat rögzíthető (több millió színű lehet). Ez a formátum jól tömöríthető. Háttere nem lehet átlátszó.
   Kiterjesztése .jpg vagy jpeg lehet.

   
   
   
   

   HTML5


   
   
   -15 éve fogadták el a világháló nyelvének a HTML első szabványosított változatát
   -kicsit több mint 10 éves a CSS stíluslapnyelv
   -Tíz éve kezdték el fejleszteni az XHTML jelölőnyelvet a HTML utódjának szánva.
   -2010 januárjában született meg a döntés, hogy mégis a HTML fejlesztése lesz a jövő útja.
   2011-ben a HTML5-ös verziójának szabványosítása, és egyes elemeinek fejlesztése már elég előrehaladott állapotban van (pl. audio, video funkciók)
   (a kereteket viszont túlhaladott megoldásnak mondják)
   A CSS3-as változatában is várhatók újdonságok (transzformációk, folyamatos átmenetek, színátmenetek,...)
   Érdemes szabványkövetően készíteni a weblapokat:
   -mert a böngészőfejlesztők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a HTML és CSS kompatibilitásra, így a weblapunk mindegyik böngészőben ugyanúgy fog kinézni
   -és így gyorsabban is töltődik le a honlap.
   A HLML5-nél és a CSS3-nál erősödik a formának a tartalomtól való szétválása is.
   A weboldalak tartalmát, és a tartalom struktúráját HTML jelölőnyelvvel, még a formázását a CSS stíluslapnyelvvel ajánlott készíteni.
   A HTML jelölőnyelv, és a CSS stíluslapnyelv is mindenki számára ingyenesen elérhető, és egy kis gyakorlás után könnyen használható.

   A HTML mint tartalom
   A tartalmat a HTML jelölőnyelv segítségével jelenítjük meg. Ebbe a tartalomba címkéket helyezünk el, amelyek utasítják a böngészőket arra, hogy hogyan kell értelmezni a megjelölt (tartalmi) részeket. Ezek a cimkék (lefordítva) röviden megnevezik a tartalmukat is. Ezek csúcsos zárójelek között (<,>) vannak, és általában van egy párjuk is (a zárótag, amely a kezdőcímkénél egy per jellel tartalmaz többet). Pl: <H1>...</H1>.címke=tag(angolul)
   < = less than
   > = greater than
   kezdőcímke = start tag (pl:<H1>)
   záró címke = end tag (pl:</H1>)
   per v. törtvonal = slash (</...>)
   A tartalmat a címkékkel így bontjuk részekre.
   A címkéknek lehetnek jellemző tulajdonságai és ezeknek értékei (A jellemző szót használjuk, hogy ne keveredhessen a CSS "tulajdonságaival")
   Ekkor a címke után egy betűközt kihagyva írjuk be a jellemzőt, és az értékét =" " formában adjuk meg. (mert enélkül nincs értelme a jellemző megadásának)
   Egy címkéhez több jellemző is meghatározható, ezeket szóközzel választjuk el.
   <img src ="ta37.jpg" width ="100" height="70">
   Jellemző tulajdonság = attribute érték = value

   Videók+Hang
   Eddig az <object>(ez az idegen objektumok beágyazására szolgál) címkével lehetett egy weblapra mozgókép fájlokat feltenni. Sőt még az <embed> címkével meg is kellett ismételni a kódolást. Ráadásul a böngészőnek ehhez nem volt hozzáférése, ezt a felhasználónak kellett letöltenie, és gondoskodnia a kompatibilitásról (a böngészővel.)
   Vagy feltöltötték (pl.) You Tube-ra, és ezt "célozták meg" egy linkkel.)
   A tervek szerint - a HTML5-ben - a videót közvetlenül a böngészőkben játszhatjuk le, és formázhatjuk CSS-el. A video-fájlba rendezést egy container formátum fogja végezni.
   (Ilyen pl:
   -ASF(.asf,.wmv) (Microsoft)
   -AVI(.avi) (Microsoft)
   -Flash Video (.flv) (Adobe)
   -MPEG4 (.mp4)
   -QuickTime(.mov) (Apple)
   A mozgókép tartalmat a video codec kódolja, dekódolja, és tömöríti (a világhálón veszteséges tömörítési algoritmusokat használnak). A hangot pedig az audio codec kódolja, dekódolja, és tömöríti pl:
   MP3: bármelyik containerbe beágyazható (maximum 2 hangcsatorna)
   A HTML5-nél egy <video> elemhez több video-fájlt kell feltenni, hogy a böngésző kiválaszthassa, hogy melyiket tudja lejátszani.
   A képhez hasonlóan kell megadni pl: <audio src=" "> </audio>

   Div általános tárolóelem Általában egy weblap logikailag összetartozó részét (vagy általunk kiemelni kívánt tömbjét) jelöli ki. Benne lévő tetszőleges tartalmat (szöveg, táblázat, kép, hivatkozások,...) így egységesen lehet formázni, megjelenésében is elkülöníteni a honlap többi részétől:
   <div>...</div>
   div division = szakasz
   Ha több ilyen div általános tárolóelemet is tettünk az oldalunkba, akkor meg kell különböztetnünk őket egymástól. Azonosításuk a id jellemzőjük értékével történik. (Értelemszerűen, az id értékeiknek különbözőeknek kell lenniük, különben nem lehetne egyértelműen azonosítani őket.)
   Az id-knek betűvel kell kezdődniük, nem tartalmazhatnak szóközt, és nem használhatunk ékezetes szavakat.
   Egy elemet nincs értelme div blokkba rakni, az id azonosító is elég a hivatkozhatóvá, formázhatóvá tételéhez.
   Ugyanis az id azonosító az általános jellemző, majdnem minden címkéhez használható (táblázatok, címsorok, listák,...) pl: <table id =" ">...</table>
   A div címkét (jellemző, érték) a böngészők nem tudják értelmezni, csak egyszerűen megjelenítik. A HTML5-ben a helyette tervezett saját HTML címkés kialakítás nem csak egyszerűbb lesz, hanem a böngészők is értelmezni tudják, hogy milyen elemről is van szó.

   Megjegyzések
   -aki weblapkészítő programot szeretne használni, annak kezdésnek az operációs rendszere editor-ja is megteszi (v. a Notepad + szerkesztőprogram.)
   -ezeken kívül sok ingyenes (és fizetős) szerkesztőprogram van. A sokak által használt vizuális (alakhű) szerkesztőprogramok (WYSIWYG = what you see is what you get = amit látsz, azt kapod) használatához nem kellenek kódolási ismeretek, de ezek megtanulása - a fejlődésünk miatt - nem spórolható meg.
   -.html egyenértékű a .htm kiterjesztéssel, de következetesen az egyik fajtát kell használnunk.
   -a stíluslapok kiterjesztésére a kisbetűs .CSS-t használjuk.
   -Célszerű a weboldalunk minden elemét egy mappába gyűjteni. (pl: ta37), ennek nincs kiterjesztése. Ebben az oldalak ékezet nélküli kisbetűs neve után a kiterjesztés .html a böngészők az index.html (v.     ) oldalt tekintik a kezdőlapnak (címlap, home page). A stíluslapoknak a kisbetűs, ékezet nélküli neve után .CSS a kiterjesztése. -a HTML és a CSS statikus weblapot ad, az ebbe ágyazott szkript-nyelvektől lesz dinamikus (interaktív) a honlap.

   
   

   Számítástechnikai alapismeretek:


   
   
   
   Talán azzal kellene kezdenünk, hogy nem olyan nehéz a számítógépet 
   
   kezelni, mint amilyen ilyesztőnek tűnik ez a kezdetekkor. Ezért az elején javasolnám, hogy 
   
   egy papírra írjuk fel,hogy mikre, és milyen sorrendben kell rákattintani, így 
   
   a gép azt csinálja amit szeretnénk. Később -amikor már nagyobb gyakorlatunk lesz- ez úgyis magától 
   
   elmarad.

   Előttünk lévő számítógépünk képernyő, billentyűzet, egér,és a központi egység részekből áll. Mielőtt megismerkednénk ezekkel, nézzük meg, hogy kell bekapcsolni a gépünket.

   A számítógép bekapcsolása:

   1.nyomtató (vagy egyéb perifériák)
   2.monitor
   3.központi egység

   A gép kikapcsolása:

   Start gombra kattintok.
   Majd a számítógép kikapcsolása gombra.
   A megjelenő három gomb küzül kiválasztom a számítógép kikapcsolása gombot.

   Ha ki van kapcsolva az üdvözlőképernyő, akkor a megjelenő ablakban ki kell választani a Leállítást, majd OK gombot kell megnyomni.

   (Ha úgy van beállítva a gépünk, akkor a gép előlapján lévő bekapcsológombbal (Power) is kikapcsolhatjuk. De ha ez leállítás nélküli azonnali kikapcsolást vált ki, akkor ezt a gombot nem szabad leállításra használni.)

   
   
   
   Most ismerkedjünk meg néhány fogalommal, mert sokszor találkozunk velük,így tudnunk kell, hogy mit jelentenek:

   Egér

   Legtöbbet ezt használjuk a gép irányítására. Először figyeljük hogyan mozdul el a képernyőn lévő kurzur az egér mozgatásával. Lényegében amerre mozdítjuk az egerünket az asztalunkon, arra mozdul el a nyíl a képernyőn.

   Kattintás: mutatóujjunkat helyezzük a bal oldali gombra, s nyomjuk meg az egér elmozdítása nélkül. Ezt hívjuk Kattintásnak.

   Kettős kattintás: a bal oldali gombot kétszer gyors egymásutánban megnyomjuk. (Ha jól csináljuk, akkor megnyílik a kiválasztott ikon.)

   Húzás: a nyíllal kiválasztjuk a mozgatni kívánt objektumot. Az egér bal oldali gombját lenyomjuk, és addig így tartjuk, még az általunk kívánt helyre nem húztuk. Ekkor elengedjük a gombot.

   
   
   Képernyő

   A Windows XP képernyő nagy részét az asztal tölti ki. (Lásd a fenti képen!)
   A maradék részén a tálca van, amely a képernyő alsó részén végigfutó keskeny sáv.

   Asztal általában háttérképű felület. Alapesetben csak a lomtár ikonja (ábrája) van rajta, de több program ikonját is el szoktuk helyezni rajta. (Pl: Sajátgép, Dokumentumok,..)

   A Tálca többnyire a képernyő alsó részén futó sáv. Tartalmazza a start menüt, és az órát (jobb szélén van, ha rá húzzuk az egerünket megjelenik rajta a dátum is). A tálca közepén a folyamatban lévő tevékenységek ikonjai jelennek meg. (Pl: nyomtatóé, és eltűnik, ha a nyomtatás befejeződött.) Ha új, letölthető Windows frissítések válnak elérhetővé, akkor annak a jelzése is itt jelenik meg.

   Start menü: a Windows használatának megkezdéséhez szükségesösszes eszköz itt megtalálható.
   Innen lehet elvégezni a következő feladatokat:

   • programok indítása
   • fájlok megnyitása
   • a rendszer testeszabását a Vezérlőpult segítségével végezhetjük el
   • segítséget kérhetünk Súgó és támogatás parancsra kattintással.
   • a Keresés parancs segítségével kereshetünk a számítógépen vagy az interneten.

   A start menü egyes parancsai mellett jobbra mutató nyíl látható, amely azt jelzi, hogy a parancsból nyíló másodlagos menüben további választási lehetőségek vannak. Az egérmutatót ezekre helyezve újabb menük jelenhetnek meg. A leggyakrabban használt programok a Start menü bal oldalára vannak elhelyezve.

   Ikonok: a rendszeresen használt programokat ikonokkal (ezek kisméretű képek, amelyek kifejezően utalnak a programra (pl: lomtár: kuka formájú)) jelzik a képernyőn.
   A programokat elindíthatjuk, ha az ikonra állunk, és duplán kattintunk rajta. (Ha ez nem sikerülne, akkor ezt helyettesíthetjük egyszeres kattintással, és utánna az Enter megnyomásával.)

   Ablak: ha elindítunk alkalmazásokat (adott feladatok végrehajtására készített programok),akkor azok különböző méretű téglalapokban jelennek meg.
   Minden ablak neve megjelenik a címsorban az ablak felső részén. Erre rákattintva, és az egérgombot lenyomva tartva, elhúzhatjuk az egész ablakot a kívánt helyre.
   A Kis méret gombra kattintva (kis négyzet, alján kis vonallal) az ablak összezsugorodik egy (a tálcán megjelenő) gombra.
   Teljes méret gombra kattintva (kis négyzetben egy másik kisebb négyzet) az ablak teljes méretűvé nől. Az előző méretűvé való visszaállítása az előzőméret gombra (kis négyzetben két egymáson levő kisebb négyzet) való kattintással érhető el.
   Bezárógombot (a kis négyzetben egy X van) megnyomva léphetünk ki a programból.

   Alatta levő sáv a menüsor. (Fájl, Szerkesztés, Formátum, Nézet,...) Rájuk kattintva megjelenik egy felsorolás. A menük tallózásával (nézegetésével) megtalálhatjuk a különböző parancsokat. Ha megtaláltuk a keresett parancsot,akkor egyszerűen csak rá kell kattintani. (Csak a sötétebb színűekre lehet, a világosabb szín azt jelzi, hogy az jelenleg nem áll a rendelkezésünkre.)

   Ha a programnak további adatokra van szüksége a parancs teljesítéséhez, akkor egy párbeszédpanel jelenik meg, és további adatokat kér. Ezek megadása többféleképpen történhet:
   -szövegmezőre kattintunk és beírjuk a szöveget
   -a gép által felajánlott listából választunk
   -legördülő listánál alapállapotban csak egy elemet jelenít meg, ha a nyílra kattintunk csak akkor jelenik meg a többi lehetőség, amit kiválasztunk, arra kell kattintani
   -választógombra kattintva egyetlen beállítás választható ki
   -szövegek melletti kis négyzetek bejelölésével egy vagy több beállítást is megadhatunk.

   A menüsor alatt is lehet egy sáv: az eszközsor (vagy eszköztár). Ez ikonok gyűjteménye,így közvetlenül innen indíthatjuk a programokat.

   Ha a tartalomnak csak kis része látszik az ablakban, akkor megjelenik az oldalán és/vagy az alján egy gördítősáv, benne egy nyíllal. A nyílra kattintgatva láthatóvá teszi a további részeket. A két nyíl között megjelenő gördítőgombot húzva -az előzőnél- gyorsabban mozoghatunk az ablakban.

   Ha az ablak szélére visszük az egérrel a nyilat, akkor ott a formája egy oda-vissza mutató nyíllá alakul. Ilyenkor, ha folyamatosan nyomjuk az egér bal oldali gombját, akkor -így húzva- az ablak szélének a helyzetét tudjuk beállítani. Ha ugyanígy az ablak sarkára állunk, akkor a sarokhoz tartozó két oldal egyszerre mozdul el.

   Vezérlőpult: A számítógép beállításának testreszabása a vezérlőpult parancsra kattintással lehetséges:

   - A Windows XP megjelenését, és működését változtathatjuk meg.
   - Programokat, vagy hardvereszközöket adhatunk hozzá, és távolíthatunk el.
   - Hálózati kapcsolatokat, és felhasználói fiókokat hozhatunk létre.

   
   
   
   
   

   Windows XP


   Hardware
   A számítógépet és az azt felépítő részegységeket összefoglaló néven hardvernek (hardware) nevezzük.
   A számítógép használatához a központi egységen túl szükség van kiegészítő berendezésekre is, ezek a perifériák. Ilyen például az egér, a billentyűzet, a nyomtató, a webkamera,...

   Adataink kezelése
   Fontos tudnunk, hogy mekkora a számítógépünk különböző egységeinek a kapacitása. Ehhez ismernünk kell a mértékegységeket:
   Az információ mennyiségének a mértékegysége a bit. Ennek két állapota lehet: nulla-egy, igaz-hamis,...
   Mivel a betűk leírásához betűnként többnyire nyolc (23) bitet használtak, ezért a biteket nyolcas csoportokba szervezték. Ezt nevezték el byte-nak (bájt).
   A karakter az egy betű, egy szám, vagy egy írásjel, amely egy byte-on tárolható. (Ma már a karakterek tárolására két byte-ot használunk)
   A számítógépünknél inkább kilobyte, megabyte, gigabyte kifejezésekkel találkozunk. Itt azonban figyeljünk arra, hogy 1 kilobyte az nem 1000 byte, hanem 1024 byte, s 1 megabyte sem 1000, hanem 1024 kilobyte, és így tovább...
   (Ennek oka a számítógép által használt kettes számrendszer: 210=2x2x2x2x2x2x2x2x2x2=1024)
   A bitet általában kis b-vel rövidítjük, a byte-ot pedig naggyal: B.
   Pl: 8 kilobit=8 kb, 512 megabyte=512MB

   Gyakorlati megvalósítás:
   A számítógépek feldolgozandó információit raktározó részegységét memóriának nevezzük.
   A számítógép memóriájának feladata az adatok és a programok tárolása a műveletvégzés idejére.
   Kétféle memória van:
   - RAM (Random Acces Memory): írható - olvasható memóriák. Ezek a számítógép kikapcsolásakor a tartalmukat elvesztik.
   - ROM (Read Only Memory): Csak olvasható memória. Ezekre azért van szükség, mert nem írhatjuk be minden bekapcsoláskor a használni kívánt programot, és a hozzá tartozó adatokat.
   Ezek az ún. háttértárolók: Winchester, CD, memóriakártya, régebben a Floppy,... Ezek csak tárolásra szolgálnak, adataikkal nem végezhetünk műveleteket, a rajtuk tárolt programok nem futtathatók, használatukhoz előbb a memóriába kell tölteni őket. (A memóriában csak éppen az abban a pillanatban alkalmazott programot tároljuk.)
   A háttértárolón levő nagyobb önálló egységeket állományoknak vagy file-oknak (fájloknak) nevezzük.
   Winchester vagy hard disk (HDD) a számítógépünkbe fixen beépített merevlemezes egység.
   Hordozható adattárolók közül elterjedtek a memóriakártyák, MMC (Multimedia Card), SD (Secure Digital), CF (Compact Flash),...

   Háttértárolóink elnevezései
   Mivel a számítógépünkben több lemezegység is lehet, ezeket meg kell tudnunk különböztetni egymástól.
   A:, B: betűket a cserélhető floppylemezek elnevezésére használták. A winchestert C:-vel, ha más meghajtónk is van azt D: , E: betűvel jelöljük. A betűk utáni kettőspont jelzi, hogy meghajtóról van szó (nem programról)
   A nagyobb kapacítású merevlemezeket partícionálhatjuk azaz több részre is feloszthatjuk. Az így keletkező particiókat külön meghajtóként kezelhetjük.

   Állományaink elnevezései
   Erre egy állománynevet és egy kiterjesztést használunk, amiket egy ponttal választunk el egymástól. Az állománynév megmutatja, hogy mit tartalmaz az állományunk, a kiterjesztés pedig az állomány típusára mutat. Pl Maci.JPG arra utal, hogy itt Maci kutyáról egy kép van. Ha az állomány kiterjesztése DOC, akkor az valószínűleg egy Wordben készült dokumentum, ha EXE, akkor az egy elindítható program.
   Fontos, hogy egy helyen nem lehet azonos nevű és azonos kiterjesztésű állomány.

   Katalógus
   A lemezen tárolt állományokról (adatok, programok, szövegek,...) a gépünk katalógust készít, amelyet minden lemezre írásnál fissít. Ezt lekérhetjük a Windows Intéző programmal, a sajátgép tallózásával,... (Itt láthatjuk az állomány nevét, kiterjesztését, készítésének időpontját,...)

   Operációs rendszer
   Kikapcsoláskor csak a RAM memóriák törlődnek, a ROM memóriák pedig nem. Így bekapcsoláskor a programot tartalmazó ROM memóriák segítségével valamilyen háttértárolóról betöltünk a számítógépünk RAM memóriájába egy alap-működtető programot, amely már végre tudja hajtani az utasításainkat. (billentyűzet, monitor,... vezérlő,...)
   Bekapcsoláskor láthatjuk, hogy kell valamennyi idő még gépünk "feléled", és dolgozni tudunk vele.
   A számítógépünk alap-működtető programelemét nevezzük operációs rendszernek: OS (Operating System) Ezzel a rendszerrel tudunk tehát kommunikálni a számítógépünkkel (programokat, adatokat másolhatunk, törölhetünk, lemezeket kezelhetünk,...)
   Operációs rendszerből sokféle létezik, egy közülük a Windows XP is.
   A Windows szó jelentése: ablakok. Ha használjuk a Windows-t, akkor a képernyőn téglalapok jelennek meg. Ezek mindegyike önálló programot, feladatot, alkalmazást jelenít meg. Ezeket a téglalapokat tetszőlegesen tudjuk kinyitni, becsukni, áthelyezni, ezért nevezték el őket ablakoknak.
   A Windows egy grafikus operációs (vagy keret-) rendszer. A grafikus üzemmódban a képernyőt képpontok alkotják. Ezek száma függ a videokártyától és az üzemmódtól: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024,... Színük is a videokártyától függően 2, 4, 16, 256, 32000, 16 millió,... lehet.
   Így a TV-hez hasonlóan a képernyő minden pontját külön-külön tudjuk kezelni ezért nem csupán karaktereket tudunk kezelni, hanem bármi mást is. Pl. többféle betűtípust használhatunk, ábrákat,...
   Ennek az ára a lasabb képernyőkezelés és a nagy memória igény.
   Másik üzemmódban a monitorra csak szöveges információk kerültek. A monitort felosztottuk 80x25 cellára, minden cella egy karaktert (vagy üres karaktert) tartalmazhat. Ezt az üzemmódot használta például a DOS.
   A Windows XP magyar nyelvű verziójának a használatát javaslom.
   A Windows XP operációs rendszernek két változata van: a Home és a Professional. Ez utóbbi részletesebben tudja kezelni a fájlok hozzáférési jogait. Egyetlen byte a különbség a kettő között. A Home változatban blokkolva van a hozzáférési jogok kezelésének a lehetősége a Windows/system32/rshx32.dll fájlban.
   Ha a fájlt átirjuk és a registry hivatkozását megváltoztatjuk a Home verziónkból "Professional lesz".
   A Windows az "ablaktechnika" miatt egységes kezelői felületet biztosít. Ez azt jelenti, hogy a különböző programok kezelése nagymértékben hasonlít egymásra. (megnyitás, nyomtatás, mentés,...)
   Hardverfüggetlen, mert a programok automatikusan a Windows felületéhez igazodva indulnak, így nem szükséges a külön-külön beállítás.
   Az egységes adatformátum megkönnyíti a programok közötti adatátvitelt.
   A felhasználót segítve, a Dokumentum kezelését helyezi előtérbe a programokkal szemben.
   A Windows operációs rendszer alatt egy időben több programot tudunk futtatni párhuzamosan.

   
   
   
   
   

   Fájlkezelés


   Anyagainkat a háttértárolón állományokban (lényege, hogy összetartozó adatokat tartalmaz, pl: kép, zene, szöveges dokumentum, futtatható program, táblázat,...)
   Ezek különböző meghajtók (wichester, CD, memóriakártya,...) mappáiban helyezkednek el.
   Keresésük elsősorban a nevükkel, majd a nevüktől ponttal elválasztott kiterjesztésükkel történik.
   A fájlok méretének, a fájl bájtban mért hosszát kapjuk meg. ( A méretét nem tudjuk módosítani.)
   A fájl létrehozásának a dátuma sem módosítható. (de trükkösen átállítható, ha átállítjuk az órát, és ezt követően újból elmentjük.)
   Windows Intéző, vagy Sajátgép Intéző indításakor nem minden fájl fog megjelenni a listában. Ha a rendszerfájlokat és a rejtett állományokat is meg akarom jeleníteni, akkor ezt beállíthatom a Vezérlőpult - Mappabeállítások - Nézet fülnél. ("megjelenítés"-t kipipálom, "elrejtés" előtti négyzetből pedig törlöm.)
   Windows Intéző szolgál az állományok kezelésére, de a mappalista sok ablaknál is bekapcsolható a Mappák-ra kattintva, vagy a Nézet menünél a Böngészősáv Mappák-kal.
   Ha egy fájl minden adatát szeretnénk megtudni, akkor a használt ablak Nézet menüjéből a Részletek pontot kell választanunk.
   Mappák attribútumait ki - be kapcsolhatjuk, pl:
   Írásvédett: Csak módosítható
   Tömörített: az így jelölt fájlokat a Windows tömörítve tárolja (ezzel helyet takarít meg, de jóval lasabban lehet hozzáférni)
   Titkosított csak létrehozója tudja megnyitni, mert kódolva kerül tárolásra.
   Meg kell még említeni a néhány byte hosszú parancsikonokat, amik csak "hivatkozások" a máshol elhelyezkedő fájlunkra. (Bal alsó sarkukban levő nyílról ismerhetők fel.)
   Egér jobb gombjának elengedésekor megjelenik egy menü, amiből választhatunk.
   Fájlműveletnél az első dolgunk a fájl kijelölése.
   Ha egy van, akkor egyet kattintok rajta.
   Ha az összes fájlt ki akarom jelölni, akkor egyszerre megnyomom a Ctrl-A billentyűket.
   Ha több, nem egymás melletti fájlt akarok kijelölni, akkor a Ctrl gombot nyomom folyamatosan, és kattintok a kijelölendő fájlokon.
   Fájlok másolása:
   Ctrl billentyűt folyamatosan lenyomva tartjuk. Az egérkurzorral ráállunk az ikonjára, lenyomjuk az egér gombját, és csak akkor engedjük fel, ha már a kívánt helyre vittük az egérkurzort.
   Fájlok áthelyezése:
   A mozgatni kívánt fájlra rákattintok, és az egérkurzort oda viszem, ahová át akarom helyezni. Itt engedem csak fel az egér gombját.
   Mozgatás csak egy meghajtón belül lehetséges. Másik meghajtóra csak másolás lehetséges.
   Fájlok átnevezése:
   Kijelölöm az átnevezendő állományt, és mégegyszer kattintok rajta. Ekkor az állomány nevén megjelenik a szövegkurzor, és be lehet írni az új nevet. (A kijelölés után, a Fájl menü Átnevezés menüpontjával is ezt az eredményt érem el.)
   Fájlok törlése:
   Kijelölöm, és megnyomom a Del billentyűt. (vagy a Fájl menü Törlés menüpontját választom.)
   Állományok indítása:
   Ha egy programról van szó, akkor az ikonján történő dupla kattintásra indul (vagy kijelölöm, és Entert nyomok)
   Ha nem program, akkor a kiterjesztése által hozzá társított program indul el, majd ebbe töltődik az állományunk.
   Új könyvtár létrehozása
   Kijelölöm, hogy hova akarom helyezni, majd Fájl menü - Új menüpont - Mappa almenü, és beírom a nevét.
   Parancsikon létrehozása: A parancsikon egy program indítására szolgál, és általában az asztalra szoktuk tenni: Először kijelöljük azt, ahová ki akarjuk tenni. Utánna Fájl menü - Új menüpont - Parancsikon, majd megadjuk az indítani kívánt programunk nevét, (vagy kiválasztjuk a Tallózás gombbal) A tovább gombra kattintunk, és begépeljük az általunk adott nevet.
   Fájlok nyomtatása:
   Kijelöljük a nyomtatandó fájlt, és a Fájl menü Nyomtatás menüpontjára kattintok. Ha megfelel a megjelenő nyomtatási alapbeállítás, akkor az OK gombbal indítom a nyomtatást.
   Lemez formázása
   A formázandó lemezmeghajtón a jobb egérgombbal kattintok, majd a felkínált lehetőségekből kiválasztom a Formázás menüpontot, és az Inditás gombot.
   Teljes lemez másolása
   Jobb egérgombbal rákattintok, és a lemez másolása menüpontot választom. Kiválasztom a kívánt meghajtókat, majd az Indítás gombra kattintok.

   
   
   
   
   

   Paint


   Egyszerűbb rajzok készítésére, képek kisebb javítására használhatjuk. Felépítése hasonló a többi programéra.
   Felül a megszokott menüsort láthatjuk Bal oldalon:
   Csillag, téglalap:
   Terület kijelölésére szolgálnak.
   Téglalapra kattintok. Utána amelyik részt ki akarom jelölni, annak az egyik sarkán lenyomom az egér gombját, a másik sarkában felengedem. Így egy téglalapot jelöl ki
   Csillagra kattintva körberajzolhatom a kijelölt területet.(Ha nem egyezik a kezdő, és a végpontom, akkor azt automatikusan egy egyenessel összeköti.)
   Teljes képet is kijelöli, ha a bal oldaliakon történő kattintás után kattintok a képen, vagy Szerkesztés → összes kijelölése
   Radír
   Egér bal gombját megnyomva egy pontot tüntet el, ha közben mozgatjuk, akkor azt a részt, amin áthalad. Ennek a pontnak a nagyságát az ecsetforma választóval állíthatjuk be. Nagyobb részt is törölhetünk, ha kijelöljük, majd megnyomjuk a del billentyűt.
   Befestés
   Csak zárt vonallal határolt területek színét tudjuk megváltoztatni.
   Következővel színt vehetünk fel képről.
   Nagyító
   Kattintsunk a nagyítón, majd a kép nagyítandó részén. Nagyobb nagyításnál pontonként is javíthatjuk a képünk.
   Ceruza
   Ha rajta kattintunk, akkor szabadkézzel rajzolhatunk. (a bal egérgomb lenyomása teszi a "papírra" a ceruzát.)
   Ecset
   Festés a rajzolással azonos módon történik. Alul választhatjuk ki az ecsetünk formáját, és nagyságát.
   Festékszóró
   Hasonlóan működik, csak nem olyan szabályos formával.
   A
   Itt szöveget lehet írni a képünkre. A rajta való kattintás után ki kell jelölni azt a területet, ahová írni akarok. (Egyik sarokban kattintok a másik sarokban engedem fel.) A megjelent kereten belül kattintok, begépelem a szöveget (a betűket is beállíthatom a megjelenő ablakban). Ha azt szeretnénk, hogy a háttér ne tűnjön el az íráskor:
   eszköztár, kijelölésválasztók, kattintás az alsón.
   Egyenes vonal rajzolása
   Kezdőponton kattintok a bal gombbal, másik végén engedem fel. Vonalvastagságot alul tudom állítani. Törlés: háttérszínre állítom.
   Görbe rajzolása
   Előbb megrajzolom a két pont között az egyenes vonalat, majd oda kattintok, ahová a görbét ki akarom "húzni." Ezt ismételve tehetünk további görbületeket az egyenesre.
   Téglalap
   Egeret lenyomom a kezdőpontnál. felengedem a végpontjánál. Belső színt alulról a palettáról bal gombbal - háttérszínt jobb gombbal - veszem fel. (Négyzetet Shift billentyű lenyomva tartásával).
   Sokszög
   Először egyenes vonalat rajzolunk, majd kattintgatok a sokszög további csúcspontjaira.
   Elipszis
   Mint a téglalapnál (Kört a Shift billentyű lenyomva tartásával)
   Kerekített sarkú téglalap
   Mint a téglalapot.
   Színek felvétele
   Alulról történik. A megfelelő színen kell kattintani. (Ezt a bal első szín jelzi). Jobb egérgombbal háttérszínt tudunk kiválasztani.
   Saját színt is keverhetünk:
   Színek, → Színek szerkesztése → jobb oldalon levő kis nyilat mozgathatom.
   Képek
   Méretének változtatása:
   Kép → Attribútumok → Szélesség,...
   Kép egy részének mentése:
   kijelölöm → Szerkesztés → Fájlba másolás
   Képre más kép beillesztése:
   Szerkesztés → Fájl beillesztése → kiválasztom a beillesztendő képem → Megnyitás
   Kép egy részének másolása:
   kijelölöm → Ctrl billentyűt lenyomom → egérgombot lenyomom.
   Képrészlet vágólapra másolása:
   kijelölés → Szerkesztés → Másolás (vagy Ctrl-C)
   Effektusok:
   kijelölöm → Kép menü → tükrözés, nyújtás, döntés,... Ha nem jelöltem ki, akkor az egész képem módosul.
   (Forgatásnál a szöget is be kell jelölni).
   Mentésük:
   Fájl → Mentés → Fájl → Mentés másként (nevet kér, milyen formátumot akarok...)
   Nyomtatás
   Fájl → Nyomtatás → ha az alapbeállítások megfelelnek: OK
   Célszerű előtte megnézni, hogy hogyan fog kinézni:
   Fájl → Nyomtatási kép
   Műveletek visszavonása
   Szerkesztés → Visszavonás
   vagy: Ctrl-Z

   
   
   
   
   

   Tálca


   A tálca a képernyő alján futó vékony sáv. A programok indítására szolgáló kis ikonokat tartalmazó eszköztárakat is elhelyezhetünk rajta. Ehhez rajta kell kattintani a jobb egérgombbal. Majd kiválasztom a tulajdonságok panelen a gyorsindítás megjelenítését. (Ikonok törlése: jobb egérgomb - Törlés)
   Jobb egérgombbal történő kattintás után megjelenik:
   Eszköztárak (Hivatkozások, Nyelvi eszköztár, Gyorsindítás)
   Asztal megjelenítése
   Feladatkezelő (Alkalmazások, Folyamatok, Teljesítmény, Felhasználók)
   A Tálca zárolása
   Tulajdonságok (Tálca: megjelenítése, Értesítési terület) (Start menü: Start, Klasszikus Start menü (a régebbi elrendezés))
   Az értesítési terület mezőben ki- bekapcsolhatjuk az órát.
   Testreszabás gombbal beállíthatjuk a felsoroltaknál: Elrejtés, ha nem aktív, vagy Sosem látszik vagy Mindig látszik változatokat.
   Órára jobb gombbal kattintva beállíthatjuk az időt, és a dátumot, Időzónát, és az Automatikus időszinkronizálót (time.windows.com)
   Ha valamire rákattintunk és látszólag nem történik semmi, akkor nézzük meg mégegyszer, mert valószínűleg aktíváltuk (pl. pipát tettünk elé), és a következő rákattintással állítjuk csak vissza az eredeti állapotába.
   Módosításokra általában a tálca zárolásának megszüntetésével (rákattintok erre) van lehetőség.
   A tálca alapértelmezése egyetlen sor.
   Maximális nagysága a képernyő fele, minimális egy vékony csík.
   Méretének megváltoztatása úgy történik mint az ablakoké. "Megfogom" a felső szélét (egy kétvégű nyíl jelenik meg, és oda húzom ahová akarom.
   Ha nem látom a tálcát akkor:
   vagy olyan vékony, hogy nem látszik, vagy jobb egérgomb - Tulajdonságok - tálca automatikus elrejtése.
   Ha a tálca üres részére kattintok, akkor át tudom húzni a képernyő bármelyik szélére.
   Start menü (Tulajdonságok - Startmenü) a testreszabás gombbal beállíthatom: az Általános fülnél az ikonjai néretet, programok számát,...
   a Speciális fülnél a megjelenítését és a kezelését.
   Átrendezését az ikonok húzásával érhetjük el, (átrendezés és bővítés is lehetséges így.)

   
   
   
   
   

   Vezérlőpult


   Betűtípusok A Windows programok azokat a betűtípusokat tudják használni, amik az alapértelmezésben telepítve vannak. Ezeket megnézhetjük, ha klasszikus nézetre állítjuk a Vezérlőpultot a kategória nézet helyett (bal felső sorban egy kattintással válthatunk.). A betűtípusokba belépünk, és a betűtípus ikonján kettőt kattintunk.
   Ha a szöveg olyan betűtípussal készült, ami a mi gépünkön nincs telepítve, akkor még ezt a betűtípust nem telepítjük, addig a szöveg nem helyesen jelenik meg.
   Telepítése:
   Vezérlőpult → Betűtípus → Fájl → Új betűkészlet telepítése → kiválasztjuk a könyvtárat, a telepítendő betűtípusokat → OK gomb (használhatóvá teszi az új betűtípust)
   Betűtípusok törlése:
   kijelölés, DEL
   Fájl menü, törlés
   Billentyűzet
   Az ikonon duplán kattintva megjelenik a párbeszédpanel, ahol módosíthatjuk a karakterismétlés sebességét és a kurzorvillogásét is.
   A hardver fülnél a billentyűzet jellemzőit nézhetjük meg.
   Tulajdonságokra kattintva van pl. az eltávolítás lehetősége is, külön figyelmeztetéssel, hogy csak haladóknak ajánlott.
   Egér
   Itt három lehetőséget kínál fel:
   Elsődleges és másodlagos gomb felcserélése
   Dupla kattintás sebessége
   Markoló bekapcsolása
   Az első különösen hasznos a balkezeseknek, mert a szöveg előtt lévő választókapcsolóval felcserélhetjük a gombok szerepét.
   Dupla kattintásnál a kattintáshoz szükséges időt megváltoztathatjuk, ha a csúszkát elhúzzuk gyorsabb v. lassabb irányba.
   Mutatók fülön való kattintással az egérkurzor formáját változtathatjuk meg. A megjelenő választékokból (Síma, testreszabás) kattintással választhatunk.
   Egérmutató beállításai: mutató mozgási sebessége, mozgása nyomvonalának megjelenítése,... állitható be.
   Kerék: A gördítőkerék egy rovatkájának gördítésére hány sort mozduljon el.
   Hardver: Tulajdonságokra kattintva megadja az egér és az illesztőprogramok tulajdonságait.
   
   
   
   
   

   Jegyzettömb


   Ez a Windows legegyszerűbb szövegszerkesztő programja. Inkább kisebb feljegyzések készítésére használják. (Ezen kívül a honlapkészítők a HTML oldalakat is sokan ezzel készítik.)
   A kurzort csak oda engedi mozgatni, ahol már szöveg van.
   A kész szövegeket a Fájl menü Mentés vagy Mentés másként menüpontjával tárolhatjuk el. Ezt megnézni pedig a megnyitásra kattintva tudjuk.
   Vágólap segítségével a szöveget áthelyezhetjük és másolhatjuk is.
   Ehhez először kijelöljük a szöveget (ráállok a szövegkurzorral, és az egérgomb lenyomva tartása mellett kijelölöm a kívánt részt, utánna felengedem a gombját).
   Áthelyezéshez megnyitom a szerkesztés menüt s rákattintok a kivágásra. A kurzort a kívánt helyre viszem, ott kattintok megint megnyitom
   s ott a beillesztésre kattintok.
   Másolásnál ugyanezt csinálom, csak a kivágás helyett a Másolásra kattintok.
   A vágólapról nem törlődik a szöveg, azt többször is beszúrhatjuk.
   Sort törhetünk, vagy üres sort szúrhatunk be az Enter megnyomásával.
   A szöveget kinyomtatni a Fájl menü - Nyomtatás menüpontjára kattintva tudjuk.
   A szövegben levő szavakra keresni a Szerkesztés → Keresés menüpontjában tudunk.

   
   
   
   

   HTML ASCII


   
   
   
   
   
   kódok: mat-fiz - görög abc - 
   
   cirill abc - betűk - 
   
   egyéb - 
   
   phonetic

   A második oszlopban látható számok elé közvetlenül &# jeleket, utánna pedig pontosvesszőt(;) kell írni, hogy a honlapunkon az első oszlop karakterei legyenek láthatóak:

   ä b c α β Δ б д 1 + = ∡ % ∑ ∛ @ & # ♂ ♀ Ⅶ Ⅺ ♣ ♡ ↯ ↺ ∞ ⇔ ☼ ♘ ♔ ♫


   mat-fiz kódok:

   KarakterKódszámElnevezés
   048nulla
   ½189fél
   8531 
   8532 
   ¼188negyed
   ¾190háromnegyed
   8533 
   8534 
   8535 
   8536 
   8537 
   8538 
   8539 
   8540 
   8541 
   8542 
   8543 
   149egy
   250kettő
   351három
   452négy
   553öt
   654hat
   755hét
   856nyolc
   957kilenc
   +43 plusz
   -45 mínusz
   150
   151
   | 124 elválasztójel
   8741 párhuzamos
   ± 177 plusz-mínusz jel
   ×215 szorzás jel
   ·183közép pont
   149
   º186
   *42 csillag
   :58 osztás jel
   \92fordított osztás jel
   / 47 tört jel
   ÷ 247 .
   = 61 egyenlőség jel
   8800 nem egyenlő
   ~ 126 körülbelül
   , 44 tizedes vessző
   .46 tizedes pont
   %37 százalék
   137 ezrelék
   >62nagyobb
   <60kisebb
   @64kukac
   &38 end
   # 35 kettőskereszt
   8544 
   8545 
   8546 
   8547 
   8548 
   8549 
   8550 .
   8551 .
   8552 .
   8553 
   8554 
   8555 
   8556 
   8557 
   8558 
   8559 
   8730 
   8731 
   8732 
   8735 
   8736 
   8737 
   8738 
   8721 
   8734 
   8747integrál
   8748 kettős integrál
   8749 hármas integrál
   8750 .
   8751 .
   8752 .
   8745 
   8746 
   8712 
   8713 
   8714 
   8715 
   8716
   ǁ 449
   (40 kerek zárójel
   )41kerek zárójel
   [91 szögletes zárójel
   ]93 szögletes zárójel
   {123 kapcsos zárójel
   } 125 kapcsos zárójel
   Δ 916
   8711
   8451 degree celsius
   8491 ångstrom
   ħ 295 h-vonás
   å 229
   à 224
   § 167
   ã 227
   ě 283
   ¯ 175
   ñ 241
   8594
   8592
   8595
   8593
   8596
   8599
   8600
   8598


   egyéb kódok:

   9737 sun, nap
   9806 libra, mérleg
   9796 saturn
   $ 36 dollár
   128euro
   ¢162dollárcent
   £163 angol font
   ¥165japán jen
   9792 
   9794 
   9785 
   9786 
   9787 
   9788 
   9789 
   9790 
   9824 
   9825 
   9826 
   9827 
   9828 
   9829 
   9830 
   9831 
   9833 
   9834 
   9835 
   9836 
   9837 
   9838 
   9839 
   9754 
   9755 
   9756 
   9757 
   9758 
   9759 
   9812 
   9813 
   9814 
   9815 
   9816 
   9817 
   9818 
   9819 
   9820 
   9821 
   9822 
   9823 
   !33 Felkiáltójel
   ?63kérdőjel
   ¿191fordított kérdőjel
   32üres betűhely
   "34 dupla idézőjel
   130egyes idézőjel
   ¡161fordított idézőjel
   ;59pontos vessző
   135
   ;59pontos vessző
   :58kettőspont
   ¨168dupla ékezet
   8739 függőleges vonal
   ¦166függőleges vonal
   _95aláhúzásjel
   ¯175föléhúzás jel
   ©169szerzői jog
   ®174védjegy
   §167paragrafus
   ƒ131funkció
   127ismeretlen
   µ181mikro
   °176fok
   182sorvége jel
   | 124
   ǁ 449
   ǀ 448
   ¸184
   `96
   133
   ¹185
   155
   ˆ136
   147
   148
   132
   146
   145
   ˜152
   š154
   Š138
   Œ140
   œ156
   153
   Ž142
   ž158
   144
   ª170
   ¬172
   «171
   œ156
   ^94
   Ÿ159
   135
   134
   10 Soremelés
   09 Tabulátor
   9986
   9988
   9990
   132
   9991  
   9993  
   9996  
   9998  
   9999
   10000
   ô 244
   ÷ 247
   ^ 94
   õ 245
   137
   139
   ă 259
   ʃ 643
   | 124
   × 215
   ~ 126
   | 124
   ÿ 255
   ï 239
   ë 235
   < 60
   > 62
   = 61


   Görög abc:

   α945alfa
   β946béta
   γ947gamma
   δ948delta
   ε949epszilon
   ζ950zéta
   η951éta
   θ952théta
   ι953ióta
   κ954kappa
   λ955lambda
   μ956
   ν957
   ξ958kszi
   ο959omikrón
   π960
   ς962rhó
   σ963szigma
   τ964tau
   υ965üpszilon
   φ966
   χ967chí
   ψ968pszí
   ω969ómega
   Α913alfa
   Β914béta
   Γ915gamma
   Δ916delta
   Ε917epszilon
   Ζ918zéta
   Η919éta
   Θ920théta
   Ι921ióta
   Κ922kappa
   Λ923lambda
   Μ924
   Ν925
   Ξ926kszi
   Ο927omikron
   Π928
   Ρ929rhó
   Σ931szigma
   Τ932tau
   Υ933üpszilon
   Φ934
   Χ935chí
   Ψ936pszí
   Ω937ómega


   Cirill abc:

   а1072á
   б1073b
   в1074v
   г1075g
   д1076d
   е1077je
   ж1078zs
   з1079z
   и1080i
   й1081j
   к1082k
   л1083l
   м1084m
   н1085n
   о1086o
   п1087p
   р1088r
   с1089sz
   т1090t
   у1091u
   ф1092f
   х1093h
   ц1094c
   ч1095cs
   ш1096s
   щ1097scs
   ъ1098keményjel
   ы1099kemény i
   ь1100lágyjel
   э1101e
   ю1102ju
   я1103
   А1040Á
   Б1041B
   В1042V
   Г1043G
   Д1044D
   Е1045JE
   Ё1025
   Ж1046ZS
   З1047Z
   И1048I
   Й1049J
   К1050K
   Л1051L
   М1052M
   Н1053N
   О1054O
   П1055P
   Р1056R
   С1057SZ
   Т1058T
   У1059U
   Ф1060F
   Х1061H
   Ц1062C
   Ч1063CS
   Ш1064S
   Щ1065SCS
   Ъ1066KEMÉNYJEL
   Ы1067KEMÉNY I
   Ь1068LÁGYJEL
   Э1069E
   Ю1070JU
   Я1071


   Betűk:

   KarakterKódszámElnevezés
   a97kis a betü
   â226
   ä228 umlaut a
   å229
   æ230
   á225kis á betű
   b98kis b betű
   c99kis c betű
   d100kis d betű
   e101kis e betű
   ë235 umlaut e
   é233kis é betű
   f102kis f betű
   g103kis g betű
   h104kis h betű
   i105kis i betű
   ï237umlaut i
   í237hosszú kis í betű
   j106kis j betű
   k107kis k betű
   l108kis l betű
   m109kis m betű
   n110kis n betű
   o111kis o betű
   ó243kis ó betű
   ö246kis ö betű
   õ 245 .
   ô 244 .
   p112kis p betű
   q113kis q betű
   r114kis r betű
   s115kis s betű
   t116kis t betű
   u117kis u betű
   ú250hosszú kis ú betű
   ü252kis ü betű
   û251hosszú kis ű betű
   v118kis v betű
   w119kis w betű
   x120kis x betű
   y121kis y betű
   z122kis z betű
   A65 nagy A betű
   Â194
   Ä196umlaut A
   Å197
   Æ198
   Á193 nagy Á betű
   B66 nagy B betű
   C67 nagy C betű
   D68 nagy D betű
   E69 nagy E betű
   Ë203 umlaut E
   É201 nagy É betű
   F70 nagy F betű
   G71 nagy G betű
   H72 nagy H betű
   I73 nagy I betű
   Ï207 umlaut I
   Í205hosszú nagy Í betű
   J74 nagy J betű
   K75 nagy K betű
   L76 nagy L betű
   M77 nagy M betű
   N78 nagy N betű
   O79 nagy O betű
   Ó211hosszú nagy Ó betű
   Ö214 nagy Ö betű
   Õ213hosszú nagy Ő betű
   P80 nagy P betű
   Q81 nagy Q betű
   R82 nagy R betű
   S83 nagy S betű
   T84 nagy T betű
   U85 nagy U betű
   Ú218 nagy Ú betű
   Ü220nagy Ü betü
   Û219hosszú nagy Ű betű
   V86 nagy V betű
   W87 nagy W betű
   X88 nagy X betű
   Y89 nagy Y betű
   Z90 nagy Z betű


   Phonetic:

   Karakter Kódszám Elnevezés
   ɪ 618
   ɔ 596 open-mid back rounded
   ʌ 652
   θ 952 vl dental fricative
   æ 230 raised open front unrounded
   ə 601 schwa
   : 58
   [ 91
   ] 93
   , 44
   146
   145
   ð 240 vd dental fricative
   ʒ 658 vd postalveolar fricative
   ʤ 676 vd postalveolar affricate
   ŋ 331
   ^ 94 hatvány
   β 946 vd bilabial fricative
   ɒ 594 open back rounded
   ɑ 593 open back unrounded
   ʊ 650 lax close back rounded
   ʃ 643 vl postalveolar fricative
   ʧ 679 affricate
   9992 repülő
   · 183 szorzás
   8776 közelítőleg egyenlő
   8806 kisebb egyenlő
   8807 nagyobb egyenlő
   Ā 256
   Ē 274
   ϵ 1013
     &nbsp üres

   
   
   

   Hacker Kislexikon


   a - b - c - cs - d - e - f - g - gy - h - i - j - k - l - m - n - ny - o - ö - p - q - r - s - sz - t - u - ü - v - w - z - 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Absolute
   = absolut v független

   Account right
   = fiók jog (ki hogyan léphet be, ...)

   Action
   = művelet

   Active link (Alink)
   = aktív link

   adat - információ
   (informatika, azaz az információval kapcsolatos alapfogalmak:)
   két értelmezése van:
   - adatnak részhalmaza az információ: a környezetből a befogadó személyre ható ingerek az adatok, ezek akkor válnak információvá, ha számunkra valamilyen jelentéssel bírnak
   - információnak részhalmaza az adat: a környezet számunkra fontos jelentéssel bíró ingerei az információk, adat pedig az információ rögzített (v rögzítésre alkalmas) formája
   - de közös mindkét megközelítésben, hogy az információ valamilyen jelentéssel bír és értékes számunkra

   Adatbázis
   Az adatoknak a logikailag felépített, strukturált halmaza, amelyből információt szeretnénk kinyerni.

   Adatbázis struktúrája
   Az adatbázisok szerkezetének a kialakítása a legfontosabb feladat, mivel az információtárolás, és visszakeresés mikéntjét, és hatékonyságát főleg ez határozza meg.

   Adatbáziskezelő rendszer
   Az adatbáziskezelő rendszerek olyan programok, amelyekkel az adatbázisokat kezeljük, műveleteket (adat lekérdezés, adat törlés, adat módosítás, adatbázis karbantartás) hajtunk végre rajtuk.

   Adatbit
   Aszinkron adatátvitel esetén pl: (modemek) minden bit egy vezetéken halad át. Ekkor a biteket két csoportra osztjuk:
   Az adatbitek a tényleges adatot tartalmazók, a stopbitek pedig megmutatják, hogy hol végződik az adatbitek egyik csoportja. (adatbitek száma szöveges állományoknál 7, programok átvitelekor 8)

   Adatfolyam (adatáramlás)
   = Data flow

   Adatsebesség
   Az információáramlás sebessége, mértékegysége a bps (bit per second). Az adatátviteli berendezések adatátviteli sebességét kbps (ezer bit per másodperc), Mbps, Gbps (milliárd bit per másodperc)

   Adatstruktúra
   Egy programon belül az adatokat változókban tároljuk
   Egyszerű adattípusok:
   - egész változók
   - lebegőpontos változók
   Összetett adattípus:
   - tömb (sok ugyanolyan típusú adat, elérésük: index alapján)
   - struktúra (különféle típusú változót tartalmaz, elérésük: minden tagváltozó egyedi mezőnévvel rendelkezik)

   addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/translatewebpageatgoogle/
   A Firefox teljes weboldal lefordító kiegészítője

   Adress (cím)
   három félét használunk:
   - IP: az Internethez kapcsolódó gépeknek van egyedi IP címe.
   - e-mail: az Internet felhasználóinak van egyedi levelezési (email) címe.
   - MAC (Media Access Control)(hardver) fizikai cím

   Adress mask
   Cím maszk: ez egy bitmaszk, amit az IP cím hálózati és alhálózati részének meghatározására használnak.

   Adress resolution
   Cím felderítés: Internetes cím hozzárendelése a megfelelő hardvercímhez.

   Advanced search
   = irányított keresés

   Adware (kéretlen reklámprogram)
   Sok adware alkalmazás hajt végre nyomkövető funkciókat, hogy kilessék a vásárlási, szórakozási szokásainkat. E mellett még zavaró hatásúak is lehetnek. Sok időt vesz el tőlünk az eltávolításuk is. Van hasznos fajtájuk is, amelyek segítenek a keresésben.

   Alapvető bemeneti kimeneti rendszer
   = BIOS
   = Basic Input Output System

   Alpha Go
   Ember- gép összecsapáson 4:1 lett a mesterséges intelligencia programja javára, így fölényesen nyert,ami óriási áttörést jelent.
   (hvg.hu, 2016.03.15)

   Alphabet
   Google 2015-ben Alphabet (=ábécé) nevű holdinggá szervezte át magát: a keresőmotort, a hirdetési tevékenységét, a You Tube megosztót, az Android és Chrome operációs rendszerét.

   Alias
   Olyan álnév, amelyet könnyű megjegyezni, s amelyet egy hosszú és nehéz, nehezen megjegyezhető név helyett használunk.

   Alignment
   = igazítás

   Alkalmazás szerver
   ez egy kiszolgáló - program, amelyik nagy erőforrás - igényes alkalmazásokat oszt meg a kliensek között.

   Állományátvitel
   Az interworking (a hálózatok összekapcsolása) lehetővé tette a számítógépek közötti állomány átviteli szolgáltatást.

   Állományátviteli protokoll
   Ez egy szabvány (olyan protokoll), amely két számítógép között az adatok átvitelét vezérli.

   Anonymus
   A név nélküli ftp állományátvitelt igénybe vevő felhasználó ezzel az azonosítóval jelentkezhet be a kívánt állományokat tartalmazó kiszolgálóra.

   anymaking.com
   Ingyenes, könnyen kezelhető online képszerkesztő.

   Applet
   Ez a honlapunkba (HTML oldalba) beágyazott Java nyelvű programot jelent.

   Apply
   = alkalmaz

   Archie
   Ez egy adatbázis, amely az anoním FTP-vel hozzáférhető állományokról informál.

   Arpanet
   Advanced Research Project Agency (Amerikai Védelmi Minisztérium kutatóintézete) által a hatvanas években kifejlesztett számítógép-hálózatából fejlődött ki az Internet.

   Arrange
   = elrendez

   Article
   = blog-bejegyzés
   = újságcikk

   ASC II
   = a karakterknek van kódjuk (abc sorrendben)
   = így összehasonlíthatunk két karaktert, vagy ellenőrizhetjük, hogy szám-e (nulla kódja 48, az 53 az ötösé)
   pl: if c >= 48 && c <= 57
   cout << "ez szám" << endl;

   Aszinkron átvitel
   A két kommunikáló nem használ külön időzítő jelet. Ezért az adathalmazok között jelezni kell, hogy hol kezdődnek az adatok (stopbitekkel): minden karakter (=8 bit) elé és mögé egy-egy bitet tesznek, így egy karakter átviteléhez 10 bit kell, 8 bit helyett.

   ATS
   = Applicant Tracking System = jelentkezői nyomkövető rendszer (az önéletrajzok szűrését végzi)

   Attach
   = kapcsol

   Authentication
   = hitelesítés

   Authorization
   = engedélyezés

   auto
   = az alapértelmezett érték

   Auto-detection
   = önellenőrzés (+)

   Automatizálás
   Az emberek helyett gépek, robotok, szoftverek végzik majd el a munkának a zömét már a következő 20-30 évben is.
   Ez a munkahelyek felét érintheti, így legalább milliárdnyi munkahely válik feleslegessé, főleg irodai, adminisztrációs, termelési állások terén.
   Ez valóság már most is, pl: autógyártósoroknál, a Honvédkórházban robotok osztják szét az ételt, ...
   De még tovább gyűrűző következmények is lesznek, pl:
   - ha interneten fogjuk rendelni az önjáró autókat, akkor a jobb gépkocsi kihasználtság miatt kevesebb autóra lesz szükség, ezért kevesebb autóipari munkás is fog kelleni, a már most is a gyártósori robotok miatt kiszorított munkásokon is túl (, ez természetesen a sofőrök iránti keresletet is csökkenti).
   - sőt a bonyolultnak tűnő könyvelői feladatokat is egyre jobban átveszik a programok, még a nagy lexikai tudást igénylő orvosi munkát is egyre jobban helyettesítik gépekkel.
   (2014 közepe)
   A mesterséges intelligencia és a robotok alkalmazása 5,1 millió munkahelyet szüntet meg a következő öt évben a davosi világgazdasági találkozón bemutatott tanulmány szerint (HVG, 2016.01.23)

   Azonosító
   Általában a bejelentkezési nevet + a jelszót jelenti. A szolgáltatótól kapott karaktersorozatok összessége, amely egy adott szolgáltatás igénybevételének jogát biztosítja.

   
   
   

   Backdoor
   = hátsó kapu (hátsó ajtó)
   (az operációs rendszer szintjén képes észrevétlenül hozzáférést biztosítani a számítógépünkhöz

   Background color(Bgcolor)
   = háttérszín

   Bad USB
   A bad USB hiba kihasználásával az USB-s eszközökön (pl. pendrive, egér) futó vezérlőprogram (firmware) könnyen lecserélhető rosszindulatú kódot tartalmazó szofwerre, s utánna távolról irányíthatják a gépünket. Ha csak a számítógépre másolás pillanatában fertőzik meg a pendrive-on tárolt fájlokat, akkor a háttértárat szkennelő vírusellenőrző nem is bukkanhat rájuk, és így gyakorlatilag nem is lehet kimutatni a vírust. (ezért az egész USB-szabványt meg kellene változtatni)
   (hvg.hu, 2014.10.06)

   Bafruz
   Többfunkciós trójai program. Egyszerűen eltávolítja a vírusirtót (hamis riasztás után, csökkentett üzemmódban indítja újra a gépet, s eközben települ fel).

   Band
   = sáv

   Basic Input Output System
   = BIOS
   = alapvető bemeneti kimeneti rendszer

   Basutra
   A Basutra trójai megbénítja a Windows-t
   - felülírja az MBR-t (Master Boot Record), így a számítógép újraindításakor már nem lehet betölteni
   - minden írható adattárolóból fájlokat tud törölni.

   Batch file
   = parancsfájl

   Baxter
   Baxternek hívnak, 22 ezer dollárba kerülök, és elveszem a munkádat:
   a robotok ára meredeken zuhan, közben felhasználási területük egyre szélesebbé válik. Ma már készen van az általános célú robot prototípusa: a gép képes figyelni és utánozni, s így megtanulni egyszerű munkafolyamatokat, 22 ezer dollárért.
   A Baxter még nem elég ügyes, de néhány éven belül kész lesz az alacsony képzettségű gyári dolgozókat helyettesítő általános célú robot.
   (privátbankár.hu, 2014 november)

   BD
   Blu-ray Disc lemezen 25 gigabájt adat fér el (szemben a DVD 4,5 gigabájtjával) A lényegesen nagyobb kapacitás miatt a filmek is jóval nagyobb felbontásúak (1080 p). (A félvezető lézer 405 nanométeres kék fényt bocsát ki.)

   Beállítások
   = Settings (+)

   BGP
   Border Gateway Protokol az internet működése szempontjából nélkülözhetetlen, mert a BGP biztosítja, hogy egy-egy adatcsomag a megfelelő cél felé a megfelelő útvonalon haladjon a neten.

   Big Brother
   A kormányok választottak helyettünk:
   megfigyelés, ellenőrzés, biztonság a szabad élet helyett. Tehát figyelnek minket:
   - beszélgetéseket rögzítik
   - böngészésünket is: milyen weboldalakat, milyen sorredben, ...
   - kamerák fényképeznek: térfigyelők, bevásárlóközpotban, bankokban, ...
   - készpénzkiadó automata használatakor: hol vagyunk, mikor
   - bankkártyánál is: hol, mikor, ...
   - rádiószkennerrel a rendőrség lehallgathatja a mobilunkat is
   - okostelefon folyamatosan figyeli a helyet, és az időt
   A tűzfal szoftverrel kivédhetjük az adware-eket, a spyware-eket, és az email címünket sem tudják kiolvasni. Webes anonymizert használva nem tudnak azonosítani. Természetesen a rendőrségnek, titkosszolgálatoknak, hackereknek nem gond megkerülni a védelmünket.
   A Nagy Testvér mindent lát.

   Billentyűnaplózás
   = Keylogging

   Billentyűnaplózás
   = Keystroke logging

   Billentyűzet
   keyboard: billentyűzet(vagy klaviatúra) a számítógépek szabványosított bemeneti perifériája. A billentyűzetet adatbevitelre használjuk.
   Három fő része van, a középső alfanumerikus résznek az írógéppel megegyező az elrendezése. (hiszen a betűk elrendezését az határozza meg az írógépeken, hogy egy betűt milyen gyakorisággal használunk, és ez a számítógép elterjedésével sem változott meg). A "vakon" gépelők számára az F és a J billentyűn egy kis kidudorodás van (és a numerikus részen az 5-ös gombon), hogy a kezüket biztosan jól helyezzék el a kiindulási soron.
   Ezen a részen van néhány fontos billentyű is:
   Enter: ennek leütésével juttatjuk a beírt parancsainkat a gépbe.
   Shift:(vagy felfelé mutató nyíl): kisbetű-nagybetű között vált, de csak a lenyomva tartása alatti ideig.
   Caps Lock: lenyomásával kisbetűsről nagybetűs (vagy nagybetűről kisbetűs) üzemmódra válthatunk.
   Ctrl: Control billentyű: segítségével tudunk a gép számára vezérlőkódokat kiadni (segédbillentyű)
   Del: Delete(törlés): a kurzortól jobbra lévő karakter törlése
   Back Space (vagy balra mutató nyíl): a kurzortól balra lévő karakter törlése
   Tab (tabulátor): segítségével átugorhatunk a következő sorra(vagy feladatra)
   Alt: más billentyűkkel együtt lenyomva jelentésmódosító, jelentéskiterjesztő hatása van. Például gépeléskor (jobb) alsó jelet fogom kapni. Folyamatosan lenyomva tartva, és a numerikus billentyűzeten 0-255 közötti számot beírva, majd az alt gombot felengedve olyan jelet kapunk ami nincs is a billentyűzeten. (Ilyenkor ezt a számot (0-255) ASCII karakterként értelmezi a gépünk)
   Funkcióbillentyűk: a felső sorban található 12 billentyű, rajtuk F betű és szám található.
   Esc: Escape: menekülés, a bal felső sarokban található. Segítségével pl. játékból kiléphetünk, ha probléma van "elmenekülhetünk", azaz megnyomásával a menüből kilépünk.
   Numerikus billentyűzet: a billentyűzet jobb oldalán található. Itt az összes számjegy szerepel, de számok írásához be kell kapcsolni a Num Lock billentyű megnyomásával. (nem numerikus üzemmódban más jelentésük van, általában kurzorvezérlő funkciók)
   A számok mellett ezen a részen találhatjuk még a:
   - kurzormozgató gombokat (nyilakat)
   - matematikai alapműveletek jeleit
   Home: sor(menü, lista) elejére helyezi a kurzort
   End: sor(menü, lista) végére helyezi a kurzort
   PgUp: oldalanként felfelé lehet vele haladni (lapozni)
   PgDn: lefelé lehet vele lapozni
   Ins: Insert: beszúrás. Használatával a beszúrás, vagy felülírás (overwrite) üzemmódot lehet választani.
   Print Scrn: a képernyőt "lefényképezi", azaz a tartalmát a vágólapra (vagy nyomtatóra) küldi. (Mindig az utolsó megnyomásakori tartalom marad a vágólapon)

   BIOS
   = Basic Input Output System
   = alapvető bemeneti kimeneti rendszer

   Blanks
   = üres (cellák)

   blockedinchina.net
   Megmutatja, hogy Kínából elérhető-e a weboldalam.

   Body
   = weblap törzse

   Border
   = szegély

   Bot
   A bot (robot szó rövidített alakja) egy a feladatokat automatikusan végrehajtó program: Kezdetben hasznos segítő volt. UNIX rendszergazdák alkalmazták a rendszeresen elvégzendő sablonos feladatokra. Ma automatikusan is csevegnek velünk, utánozva egy igazi embert.
   Egy távoli támadó segítségével átveheti a gépünk irányítását, és róla számítógépek ezreit irányíthatja.
   Gépünket így felhasználhatják:
   - spam küldésére
   - tiltott anyagok tárolására
   - banki, lakcím adataink megszerzésére
   Az ilyen fertőzött gépeket hívjuk zombi gépeknek.

   Botnet hálózatok
   Botokkal fertőzött gépek csoportja, melyet távolról irányítanak.

   Bottom
   = alul

   boxcryptor.com
   2 Gbájtig ingyenesen titkosíthatjuk vele a felhőben tárolt adatainkat (a gépünkön rendesen olvasható állomány van, csak a felhőbe kerül a titkosított "változat".

   Browse
   = böngészik, internetezik

   Bug
   = számítógépes programhiba (+)

   
   
   

   Cache memory
   = gyorsítótár

   Canvas fingerprint
   A netezők követésére használt ujjlenyomat technikák közé tartozik, a sütik (cookies) alternatívája. Hozzájuk hasonlóan figyeli a netezők szokásait, de ezt a fajta követést nem lehet megakadályozni böngésző-beállításokkal.
   Működése: olyan láthatatlan karaktersor van az oldalba betéve, amit a böngésző úgy rajzol ki, hogy a felhasználó nem látja. A kirajzolás függ a számítógépre telepített fontoktól, a gép órajelétől, a szoftverétől, ... , s így lehet azonosítani minden számítógépet. Azonban nagyon sok hasonló konfigurációjú gép van, és az Adblock Plus (Easy Privacy szűrőlistával) meg tudja akadályozni ezeknek az adatoknak az elküldését.
   (hvg.hu, 2014.07.26)

   CAPTCHA
   A robot programok, szoftveres kiszűrésére találták ki: az adat beküldése előtt nehezen olvasható karaktereket kell elolvasnunk, és beírnunk.

   Central Processing Unit
   = CPU
   = központi végrehajtó egység

   CD
   = Compact Disk

   Cell
   = cella

   Ch
   = character

   Change to
   = javítás

   Char
   = karakter v kis egész ..
   (string = szöveg, karakterlánc)

   Character Map
   = karaktertábla

   Chart
   = diagram

   chattp.com
   Ingyen saját csevegőcsatornát tehetünk a weboldalunkba.

   Check Box
   = jelölő négyzet

   Checked
   = bejelölt

   Ciklus
   = Az utasítássorozat (amely lehet egyelemű is) egymásután többszöri végrehajtása (az ismétlést feltételhez kötjük)

   Class selector
   = osztály kijelölők

   Clear
   = törlés
   = mezőkiürítés

   clickjacking
   Klikkeltérítéses támadás (Facebook): rejtett "Like" gombot tartalmaznak, pl: video lejátszása helyett aktiviálódik a mögötte lévő gomb. (Legyünk óvatosak a szenzációs oldalakkal)

   Clipboard
   = (Windows) vágólapja

   Code
   = kód, kódol (+)

   code.google.com/p/sagethumbs
   a Windows Intézőjét feljavíthatjuk vele. 162 képformátumot tud kezelni, és mindet át tudja konvertálni BMP, GIF, JPG állománnyá.

   Coll
   = inch
   = (magyarul) hüvelyk = 2,53 cm
   = pl: 11" = 11 x 2,53 cm

   colorhexa.com
   Online színkonvertáló webfejlesztőknek, HTML, CSS kódsorok, ...

   Column
   = oszlop

   Command
   = parancsok

   Command Prompt
   = parancssor

   Compiler
   = fordítóprogram (+)

   Console
   = konzol (+)

   Console application
   = egyszerű szöveges alkalmazások
   - közvetlenül parancssorban, grafikus felület nélkül is futtatható alkalmazás ..

   Console command language
   = parancsértelmező nyelv

   Container
   = befoglaló terület

   Content
   = konkrét tartalom

   Control
   = vezérlés

   cPanel hibanapló
   Az "Error Messages" a hibanapló megmutatja a weboldalon felmerült legutóbbi 300 hibát: pl. hiányzó fájlok, törött linkek, ... Ezek segítenek a weboldal fejlesztésében, és hibamentes működtetésében:
   - hiba ideje: év, hónap, nap, idő
   - kliens IP: a hibát észlelő weboldal látogató IP címe.
   - hiba leírása: pl. file does not exist- a keresett fájl nem létezik.
   - hiba helye: a hiányzó vagy hibás fájl helyének megmutatása.
   A leggyakoribb hiba a keresett fájl hiánya, ekkor a böngésző a hiba oldalt keresi, a 404.SHTML fájlt. Ha ilyen nincs, akkor a hiba naplóban hibaként jelzi (de ez nem akadályozza a weboldal hibátlan működését).
   Másik gyakori hiba jelzés a ROBOTS.TXT fájl hiánya. (pl. a Google keresőrobot keresheti, ...) (De ennek hiányában is hibátlanul működhet a weboldalunk).

   CPU
   = Central Processing Unit
   = központi végrehajtó egység

   Created
   = létrehozás

   Cross-platform
   = platformfüggetlen (+)

   Current Date
   = mai dátum

   Custom Lists
   = egyéni listák

   Customize
   = testreszabás

   
   
   

   Csomagelemzés
   = Packet analyzis

   
   
   

   DACL
   = Discretionary Access Control List (hozzáférés szabályozása)

   Data (adat):
   Két értelmezése van a számítástechnikában:
   - minden ami nem program (adat az, amit a számítógépek feldolgoznak)
   - amivel a számítógépek a kommunikációjuk során foglalkoznak (két fajtája van: a bemenő, és a kimenő adat)

   Data flow
   = adatfolyam (adatáramlás)

   dataconceal.com
   Fájlainkat titkosítja, zip fájlban tölthető le.

   Dec
   = Decimal

   Debug
   = nyomkövetés (+)

   Debugger
   = nyomkövető program, hibakereső (+)

   Default
   = alapérték

   Descendant selector
   = származtatott kijelölők

   Device Manager
   = eszköz kezelő

   DoS, DDoS
   Túlterheléses támadás indítói (denial of service) azért használnak zombigépeket, hogy anonimek maradhassanak.
   Mivel a spamszűrő programok hamar letiltják az azonos gépről érkező leveleket, ezért használnak egyszerre több zombigépet a szerverek támadásához (distributed denial of service)

   dictation.io
   Online diktáló szolgáltatás, alul kiválasztjuk a nyelvet, Start dictation: és írja, amit diktálunk.

   Dimensions
   = méretek

   dir
   direction = irány

   Discretionary
   = belátás szerinti (engedélyezés fajta)

   Display
   = megjelenítés

   div
   division = szakasz (általános tárolóelem)

   <div>
   = címke, általános tároló elem (benne a tartalom)

   DKIM
   = Domain Keys Identified Mail, segítségével hitelesítheti az emaileket a küldője.

   DNS
   = Domain Name System
   = Domén Név Rendszer

   dot per inch
   = dpi
   = a kép felbontásának hívjuk az 1 hüvelykre eső képpontok számát, ennek mértékegysége a dpi

   dpi
   = dot per inch
   = a kép felbontásának hívjuk az 1 hüvelykre eső képpontok számát, ennek mértékegysége a dpi

   Drag and drop
   = fogd és vidd, húzd és ejtsd

   Drop-Down Item
   = legördülő egység

   
   
   

   "Egyéb" vírusok
   - Észrevehetetlen vírussal ijesztgetések.
   - Internetes csalások. Itt a jóindulatunkat próbálják meg kihasználni, állítólagos jótékonysági gyűjtésekkel. (Jótékonysági intézmények csak akkor küldenek nekünk levelet, ha előtte mi jelentkeztünk áluk).
   - Vagy nagy összeghez jutunk, ha előre befizetünk egy kisebb öszeget- ajánlatokkal próbálnak beugratni bennünket.
   De általában is, ha valami túl kedvezőnek tűnik, akkor legyünk óvatosak!

   Elon Musk a robotokról
   "Úgy törölhetik el az emberiséget a robotok, mint valami ócska spamet."
   A mesterséges intelligencia veszélyére figyelmeztetett Elon Musk (a PayPal, és a Tesla alapítója). Szerinte különösen az önmagukat fejlesztő gépek lehetnek veszélyesek az emberiségre: pl. egy tiszta logika mentén gondolkodó robot, ha utasítást kap a spam e-mailek minnél hatásosabb eltakarítására, akkor arra az eredményre juthat, hogy a világ összes spamjétől úgy lehet a leghatékonyabban megszabadulni, ha megszabadul az emberektől (ez egy teljesen logikus lépés lehet, ha nem lesznek emberek, nem lesznek spamek sem) ...
   (hvg.hu, 2014 október)

   Emberek félrevezetése
   = Social engineering

   end-to-end
   = végpontok közötti titkosítás

   endl
   = end line
   = vége a sornak
   - ha ez után a fv után írunk, akkor az már a következő sorba fog kerülni ..

   Endorsement
   = jóváhagyás

   Equal to
   = egyenlő legyen

   Esc (ape)
   = menekülés

   Esc (ort)
   = menekülés

   Escape szekvencia
   - escape szekvenciában a fordított osztásjel után speciális karakterek, számok vannak
   - escape karakterekkel tehetünk formázott kiírásokat ..

   eusing.com/Window_Washer/Window_Washer.htm
   Amikor netezünk, akkor nyomokat hagyunk a világhálón. A Free Window Washer minden árulkodó fájltól megtisztítja a gépünk.

   Event Vieiver
   = eseménynapló

   
   
   

   factory-reset.com/wiki/Main-page
   Ha valamit véletlenül elállítunk (telefon, táblagép, ...), akkor a gyári állapot visszaállításának a módját itt megtalálhatjuk (mivel a "factory resetet" nem adják meg a cégek)

   Feladatkezelő
   Arra szoktuk használni, hogy "kilőjjük" vele a zűrös programokat. Elérhetjük - tálcán a jobb egérgombbal kattintva - Ctrl + Alt + Del
   De vannak olyan rejtett szolgáltatásai is, amelyek a számítógépünk folyamatairól szolgáltatnak információkat:
   Nézet menü → Oszlopok kiválasztása → pipa CPU elé: egy-egy programunk teljesítményét úgy fokozhatjuk, hogy a prioritási szintjét magasabbra állítjuk (jobb egérgombbal a kiválasztott folyamatra kattintunk)

   File Manager
   = fájlkezelő

   File Save
   = fájl mentés

   Fill
   = kitöltve

   "Filterbuborék"
   Azt a jelenséget nevezték el így, amikor a keresőprogramok nem matematikai alapon adják az eredményeket, hanem figyelik az előző kereséseinket, és amit azok alapján jónak látnak, azt teszik ki nekünk, mint keresési eredményt.
   Kivédeni úgy tudjuk, hogy a keresések előtt töröljük (a weboldalakról) a számítógépünkre települő sütiket, és a keresési előzményeket,(Eszközök → Előzmények törlése → Törlés most) és ne engedjük a "toolbarok" gépünkre települését.

   Finfisher
   Állami szervek számára készült, megfigyelésre alkalmas kémprogram volt, de elszabadult.

   Firefox - FinSpy
   A FinSpy (v. FinFisher) kémkedő kormányzati programok nyomait - Firefox böngészőnek álcázva - a Citizen Lab kutatói Magyarországon is megtalálták, ami ellen a Mozilla tiltakozott is a blogjában (2013.05)

   Five Eyes
   A Five Eyes az amerikai NSA által vezetett brit, kanadai, ausztrál, új-zélandi titkosszolgálatok, az általuk alkalmazott eszköz, a "Hacienda" a kiberbűnözők módszereivel a sérülékeny behatolási pontokat keresi az interneten, és eltakarít maga után minden nyomot.
   (hvg.hu, 2014.08.16)

   Fixed
   = rögzített

   Fixed
   = tizedes tört alak

   Fixed Decimal
   = tizedesjegyek

   Flame
   A világ eddigi legösszetettebb vírusának mondják (20 Mbájtos), a Stuxnetnél (500 Kbájtos) 20x bonyolultabbnak. Meg tudja változtatni a beállított gépi paramétereket is, bekapcsolja a gépünk mikrofonját, és felveszi a beszélgetéseket. Az ellopott adatoknak létrehoz egy adatbázist, és ott tárolja őket (2012.05)

   Float
   = úsztatás

   Folders Properties
   = mappabeállítások

   foldersize.sourceforge.net
   Mappaméreteket mutatja meg.

   Footer
   = lábléc

   for
   = számlálós ciklus

   Fordítás
   A program fordításakor a hivatkozott fájlok teljes tartalma átmásolódik a programkódunkba

   Fordítóprogram
   = Compiler (+)

   Fordított osztásjel
   = backslash

   Forms
   = párbeszéd elemek

   Formula Bar
   = szerkesztőléc

   Formulas
   = képletek

   freesafeip.com
   Anonim biztonságos netezést tesz lehetővé.

   FTP
   = File Transfer Protokoll
   = állományátvitel

   Függvény
   - olyan programrész, amely megold egy feladatot, elvégez egy műveletet
   - minden fvnek a végén ; kell

   
   
   

   Gauss szupervírus
   Összetett kártevő, weboldalakon megadott banki jelszavakat, ... lop. Még nem sikerült megfejteni a titkosítását (2012. szeptermber).

   General
   = alapértelmezésben

   GIF
   = Graphics Interchange Format

   General
   = általános

   Gépnapló
   = Log (+)

   Goal Seek
   = célérték keresése

   Google adatgyűjtésének a leállítása:
   böngészőbe beírjuk: https://www.google.com/history → remove web history (internetes előzmények törlése) gomb → megerősítés. (Ez le is állítja az adatgyűjtő funkciót).

   www.google.com/nikcollection
   Google képszerkesztője ingyenes lett (2016.03)

   greatis.com/utilities/posterit
   A 4-es nyomtatónkkal plakát méretű képet nyomtathatunk vele (darabokból összerakva). Személyes használatra ingyenes.

   g-recorder.com
   Skype beszélgetésünkről hangfelvételt készíthetünk vele MP3 formátumban. A Windows "rendszerűhöz" van ingyenes (max 10 perces) változata is

   Group of selectors
   = csoport kijelölés

   
   
   

   Hashtag
   = kettőskereszt (#)

   Hátsó kapu (hátsó ajtó)
   = Backdoor
   (az operációs rendszer szintjén képes észrevétlenül hozzáférést biztosítani a számítógépünkhöz

   Háttér tulajdonságok
   = Background properties

   Hawking a gépekről
   Stephen Hawking a BBC-nek adott interjúja szerint:
   a mesterséges intelligencia az emberiség végét jelentheti, mert a gépek képesek lesznek újratervezni magukat, sőt új típusú fegyvereket is létrehozhatnak.
   Az ember a lassú biológiai evolúciója miatt nem tud majd versenyezni a számítógépekkel, amelyek a Moore törvénye szerint minden másfél évben megduplázzák a sebességüket és memóriájukat.
   A gépek intelligenciát fejlesztenek ki, és mivel egyre gyorsabban lesznek képesek újratervezni magukat, ezért - ha nem vigyáz az emberiség - akkor már a közeljövőben megvalósulhatnak a Mátrix, és a Terminátor filmekben látottak.
   (hvg.hu, 2014.12.08)

   Head
   = fejléc

   Height
   = magasság

   Hex
   = Hexadecimal

   Hexadecimális számrendszer
   = tizenhatos számrendszer
   számjegyei = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
   (pl) E = 14, F = 15

   Hiányos biztonság
   A világon átlagosan hatból egy gépen semmilyen biztonsági szoftver sincs, vagy az ki van kapcsolva (2012.06)

   Hibakereső
   = Debugger (+)

   Hidden
   = rejtett

   Hide
   = elrejtés

   high-end
   = jó minőségű, jól menő

   Hoaxok
   Túl érdekes történeteket, álhíreket(hoaxokat) azért küldik, hogy forgalmat generáljanak egy spam oldalnak. Gyanús forrású üzeneteket ne posztoljunk(Facebook).

   Honlap
   Összetartozó weboldalak együttese, amik között linkekkel tudunk átjárni

   Horizontal
   = vízszintes

   href
   = attribútum, név

   HTML/ScrInject B vírus
   Trójai, hátsó ajtót nyit a megtámadott rendszeren, és ott további kártékony JavaScript állományokat tölt le a gépünkre.

   https://howsecureismypassword.net
   Ahogy gépeljük be, úgy mutatja, hogy egy normál PC-vel mennyi idő kell a jelszónk feltöréséhez.

   https://pixlr.com/desktop
   Autodesk ingyenes, nagytudású képszerkesztője

   https://www.eascrypt.com/download/
   Ingyenes fájltitkosító.

   httrack.com
   Weboldal lementő. Feltelepítése után csak be kell illesztenünk a lementésre váró oldal URL-jét (free software)

   Hüvelyk
   = coll
   = inch
   = pl: 11" = 11 x 2,53 cm

   Hyphen
   = kötőjel

   
   
   

   ICT
   = információs- és kommunikációs technika

   id
   identifier = azonosító

   ID selector
   = azonosító kijelölők

   iframe
   Rosszindulatú iframe: telepítünk egy rosszindulatú Facebook alkalmazást, amely átveszi az irányítást az oldalunk felett (nézzük meg, hogy az alkalmazás milyen engedélyeket kér).

   Impersonation
   = megszemélyesítés

   Import
   = beolvas

   Inch
   = coll
   = (magyarul) hüvelyk = 2,53 cm
   = pl: 11" = 11 x 2,53 cm

   INDECT project
   Az EU által támogatott project(2012.06) célja egy olyan intelligens rendszer kifejlesztése, amellyel offline és online megfigyelhetnek minket, és viselkedésünket kielemezhetik. Részei:
   - térfigyelő kamerák (hang, mozgás, testhőmérséklet figyelése, rögzítése)
   - internetes aktivitásunk figyelése
   - adatunkat összesítő, kielemző központ.
   Az Anonymus hacker csoport a project társadalom elleni veszélyeire hívta fel a figyelmet.

   inerziasoft.eu/en/software/inerziamonitor/
   Gépünkről mindent megmond nekünk.

   Inference engines
   = következtető gépek

   Ingyenes vírusirtók (2012)
   Avast
   Avira Antivir
   AVG 9.0
   Comodo Antivirus
   Comodo Internet Security
   Microsoft Security Essentials

   Ingyenes Windows takarító és optimalizáló programok(2011)
   - Advanced SystemCare Free
   - Ccleaner
   - JetBoost, JetClean
   - toolwiz.com

   Inline elem
   = soron belüli elem

   Insert
   = beszúrás

   inspire-soft.net/software/screenshoter
   Teljes képernyőt, v. az egérrel kijelölt területet lefotózza, és ezt PNG, BMP, JPG fájlba elmenthetjük

   intrinsic ratio
   = belső arányok

   Internet adatmennyisége
   Az egész internet -egyes becslések szerint 2016-ban- 18,5 petabájtnyi adat lehetett.

   Interpretált nyelv
   = a parancsait az erre kifejlesztett program gépi kódra való lefordítás nélkül hajtja végre

   Introduce
   = telepít

   iobit.com/iobit - unlocker.html
   Törölhetetlen fájlokat "gyilkol" (de előtte győződjünk meg arról, hogy tényleg nincs szükség arra a fájlra) (Free Download)

   ip-check.info/?lang = en
   Rá kattintva döbbenten láthatjuk, hogy mennyi információt adunk meg a gépünkről, internetezési szokásunkról, a veszélyeket pirossal jelzi is nekünk.

   ipnotebook.net
   Ingyenes regisztráció után egy jegyzetfüzetben megmutatja az aktuális IP-címünket.

   Iteráció
   = ciklus
   = ismétlődés ..

   i.top500.org/sublist
   Szuperszámítógépek listája

   
   
   

   Japán szupervírus
   A Fujitsu már 2008-óta fejleszti (a japán kormányzat megbízásából) az internetes támadásokat visszaverő, és azokat lekövető szoftwert (azaz ellenvírust). Ez még a támadókról, sőt azok gépeiről is tud információkat szerezni, és elletámadásba lendülni. Ezekkel a "cyberweapon" kódokkal USA és Kína már rendelkezik.

   Java
   A Java egy platorm független, objektum orientált nyelv, ezt -mint minden nyelvet- fordítani kell, ezután tudja -ezt a lefordított kódot- a böngésző futtatni. A Java forrásból készített kód az egy szabványos bájtkód, amit minden böngésző egységesen futtat. A Javahoz vannak fordító programok, a fejlesztőprogramokat, és a dokumentációkat is letölthetjük az internetről.

   Javascript
   A Javascript is platform független, az éppen nézett weblap jellemzőit befolyásolja. A Javascript forrásszöveg általában a weblapban van elhelyezve, és legtöbbször meg is lehet nézni. A javascript programokat nem fordítjuk, hanem azokat a böngésző értelmezi.

   Jelszavak feltörése
   = Password cracking

   jobscan.co
   Megmondja, hogy még milyen kulcsszavakat írjunk be az önéletrajzunkba.

   Jóváhagyás
   = Endorsement

   JPEG
   = Join Photographic Experts Group

   Justified
   = sorkizárt

   
   
   

   Kémbabák
   A próbababák szemébe épített kamerák megfelelő arcfelismerő programmal a nézegető vásárlók életkorát, nemét, hangulatát is elég pontosan meg tudják határozni. A biztonsági kamerákhoz képest előnyük, hogy szemből képet készítenek.

   Kép felbontása
   = dot per inch
   = dpi: a kép felbontásának hívjuk az 1 hüvelykre eső képpontok számát, ennek mértékegysége a dpi

   Kettőskereszt
   = Hashtag (#)

   Keyboard Properties
   = billentyűzet tulajdonságai

   Keylogging
   = billentyűnaplózás

   Keystroke logging
   = billentyűnaplózás

   kingsoftsecurity.com
   ingyen program, amely a trójaiakat eltávolítja a gépünkről, és megtisztítja a Registryt, a Settigs opciónál állíthatjuk be a program jellemzőit.

   Kis Herceg
   A Kis Herceg (Mini Duke) kibertámadó főleg a kormányzati szervereket nézte ki magának.

   Kód(ol)
   = Code (+)

   Kódvisszafejtés
   = Reverse engineering

   Konstans méretű tömb
   = Statikus foglalású tömbök

   Konzol
   = Console (+)

   Kölcsönösen egyértelmű leképezés
   one-to-one mapping (+)

   Következtető gépek
   = Inference engines

   Központi végrehajtó egység
   = CPU
   = Central Processing Unit

   Kurzweil a Mesterséges Intelligenciáról
   Ray Kurzweil a szingularitás küszöbén című könyvében 2020 környékére teszi, hogy lehagyja az embert a mesterséges intelligencia. Ezt arra a felismerésére alapozza, hogy a technológia fejlődés exponenciálisan nől. Az információtechnológia sebessége, ár- teljesítmény aránya ~évente duplázódik, exponenciális ütemben nől. Az exponenciális fejlődés azt jelenti, hogy az ilyen típusú fejlődés először észrevehetetlen (kezdetekkor a lineáris jellegű alatt marad) majd egy pontot elérve robbanásszerű lesz ("teljesen átalakító"). Sőt szerinte az orvostudomány, és a természettudomány is eszerint fejlődik.
   Mivel a mesterséges intelligencia fejlettebb lesz nálunk, ezért az agyunk mintázatát áttehetjük egy "fizikai testbe" (a számítógépbe) és így örökké fogunk élni (azért nem biztos, hogy az emberek döntő többsége ilyen örök életről ábrándozik).
   Így a technológiát vallásnak is mondhatjuk, a technológiai fejlődésben való hit vezet el az "örök élethez".
   Tehát Kurzweil a tudat helyett az információk elrendezését biztosító mintázatokat (az agyban, az anyagban, ...) helyezi a legfelsőbb szintre, mintázatként meghatározva mindent, az embert is.
   Itt megállva logikai ellentmondásnak is vehetjük azt, hogy az embernél már fejlettebb mesterséges intelligenciának miért volna szüksége egy fejletlenebb mintázat (az agy) bevételére, ami amúgy is beolvasztást jelentene, nem az "agyunk" irányítana.
   Az általános matematikai mintázatot tekintve valószínűsíthetjük, hogy az eggyel alacsonyabb szintből, a szimmetriák szintjéből a spontán szimmetriasértést nem vette figyelembe (az egyenleteknek más megoldása is lehet), és az (alap)halmazok "egyenlőségének" feltételezése sem lehet jó elképzelés, ezért merülhetnek fel nem természetes dolgok a végkövetkeztetésében.

   
   
   

   Látogatottság mérése
   Az oldalak látogatottságát nem tudjuk pontosan megmérni.
   Két módszert használunk a weboldalak látogatottságának a mérésére:
   - log analízist
   - külső mérési technikát
   1. A szerver adatait vesszük figyelembe, azaz log analízist készítünk.
   A szerver egy programmal rögzít mindent ami a szerveren (v. a gépünkön) fut.
   Ekkor az egyedi IP címeket számoljuk egyedi látogatóknak.
   De egy IP címről többen is jöhetnek (pl. céges hálózat), vagy ellenkezőleg egy ADSL kapcsolatot, dinamikus, azaz bejelentkezésenként változó IP-vel, mindig új egyedi látogatónak veszünk.
   2. Külső mérési technika pl:
   kód elhelyezése az oldalon, vagy a szerveren, cooki-val történik az azonosítás. Ekkor csak azt mérünk, amit akarunk, ez az elfogadottabb.
   De azokat nem méri, akik letiltják a cookie-kat.
   (Tehát a látogatók számát pontosan csak a regisztrált felhasználók esetén mérhetjük)
   (onlinemarketing.bolg: 2007.07)

   launch.spotflux.com
   Internetforgalmunkat titkosítja, megtisztítja a kártékony kódoktól, így anonim böngészhetünk, elérhetjük még a földrajzilag tiltott oldalakat is.(pl: Hulu, Pandora, ...)

   Legend
   = jelmagyarázat

   Like és Share támadás
   Arra kérnek, hogy lájkoljunk egy Facebook oldalt, de egy kérdőívre irányítanak, ami adatokat kér(ne).

   Line
   = grafikon

   Linker
   = szerkesztő ..

   Locked
   = zárolt

   Log
   = gépnapló (+)

   Login
   = belépés

   Loggings
   = naplózások

   
   
   

   ML
   = machine learning
   = gépi tanulás

   Mail Merge
   = körlevél

   Malware
   A MALicious SoftWARE, azaz a kártékony szoftverek összevonásából keletkezett. Ide tartoznak a:
   - vírusok
   - férgek
   - trójai programok
   - botok
   Ez egy általános kategória, amelybe minden károkozó programot be tudunk sorolni. 2011 végére már 75 millió különféle malware változatot tartottak nyilván.

   Mandatory
   = kötelező (engedélyezés fajta)

   Manipulátorok
   Kiírásokhoz használt:
   left = balra igazítás
   setfill() = kitöltő karakterek megadása
   setw() = kiírás szélességének a megadása
   right = jobbra igazítás

   Mappa törlése
   = Remove directory

   Maradék
   = %
   páros-e egy szám, kifejezés:
   a % 2 == 0

   Margin
   = külső margó

   mark0.net/soft-tridnet-e.html
   Kiterjesztés nélküli fájlok ingyenes azonosítására szolgáló program (programot + a hozzá tartozó adatbázist is le kell töltenünk, v. az online változatot is használhatjuk)

   Maszk
   = végrehajtás, törlés, ... (objektum szintű hozzáférési listánál)

   Max-width
   = legnagyobb szélesség

   MDM
   = Mobile Device Management = mobileszköz menedzsment

   mediatab.mediaarea.net/index.php
   Ingyenes, minden részletet megmond a média fájlainkról.

   Merevlemez
   A merevlemezünkön nem csak az adataink vannak, hanem a működés vezérlő programok is.

   MI tulajok
   Alexa: az Amazon mesterséges intelligencián alapuló technológiája
   Cortana: a Microsoftnak
   Siri: az Apple- nek
   (2016)

   min-width
   = legkisebb szélesség

   ML
   = machine learning
   = gépi tanulás

   Mobilnet
   Magyarországon 2,6 milló mobilnet használó volt 2016 augusztusában.
   (eNET)

   mockupbuilder.com
   Ingyenes weboldalfelület tervező segédprogram. (Microsoft Silverlight szükséges hozzá)

   Modifi
   = módosítás

   Monitored
   = megfigyelve

   MOOC
   = Massive Open Online Course
   = tömeges nyílt online kurzusok

   moresiteslike.net
   Egy URL-t v. keresőszót beírva (+Search gomb) kiadja a "rejtőzködő" hasonló weboldalakat.

   Most Recently Used
   = legutóbb használt

   
   
   

   Name Order
   = nevek sorrendje

   Naplózások
   = Loggings

   nasolab.com/arraychaker
   Videónkat több monitorból álló megjelenítőn történő "vetítéshez" felszabdalja. Mac App Store-ból ingyenesen letölthető

   nav
   navigation = navigációs rész

   nirsoft.net/utils/netbios_scanner.html
   Megkeresi a hálózatunkhoz kapcsolódó számítógépeket.

   Non-break space
   = nem törölhető szóköz

   notepad-plus-plus.org/download/v6.0.html
   Notepad ++ kódszerkesztő, 6.0-ás verziója.

   Not Checked
   = nem jelölt

   Notifications
   = értesítés

   
   
   

   Nyomkövetés
   = Debug (+)

   Nyomkövető program
   = Debugger (+)

   
   
   

   Oct
   = Octal

   Ofszet
   = dokumentumon belül egy másik hivatkozásra mutató link

   Oktális számrendszer
   = nyolcas számrendszer
   számjegyei = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

   one-to-one mapping
   kölcsönösen egyértelmű leképezés (+)

   oneshar.es
   egyszeri elolvasás után megsemmisíti az üzenetünket.

   onetimesecret.com
   Vele úgy küldhetünk üzenetet, hogy megsemmisíti önmagát, így bizalmas információt is küldhetünk (Ekkor is ajánlott az összetartozó adatainkat (pl: jelszó-felhasználónév) külön levelekben elküldeni.) Be kell írnunk a titkos üzenetünket, s a kapott URL címet már el is küldhetjük.

   Open
   = megnyitás

   Operátorok
   = műveleti jelek, operandusok ..

   Options
   = beállítás

   Options
   = választás

   Ordered list
   = számozott lista

   Original Size
   = eredeti méret

   Outline
   = vázlat

   
   
   

   Önellenőrzés
   = Auto-detection (+)

   
   
   

   Packet analyzis
   = csomagelemzés

   Padding
   = belső margó

   Padding-bottom
   = alsó belső margó

   Padding-top
   = felső belső margó

   Page Setup
   = oldalbeállítás

   Paragraph
   = bekezdés

   Parancsértelmező nyelv
   = Console command language

   Paste
   = beillesztés

   Password cracking
   = jelszavak feltörése

   Pattern
   = mintázat

   Payload
   = büntető rutin, a vírusok, trójai programok által tartalmazott kiegészítő funkció (adatlopás, BIOS felülírás, ...), amely nem mindig okoz közvetlenül kárt (de a Trójai programok írói ezt a titkos rutint akarják megvalósítani).

   pdf file
   A rosszindulatú kódot pdf file-ban is elküldhetik nekünk e-mail-ben. Ha megnyitjuk, a kémprogram azonnal bekerül a redszerünkbe s figyeli, hogy milyen billentyűket ütünk le.

   PDF olvasók (2011)
   - saját Adobe Reader alkalmazásai
   - Sumatra PDF Viewer (ingyenes)
   - PDF-X Change Viewer (ingyenes)
   - Foxit Reader (foxitsoftware.com) (gyors, ingyenes)
   - Soda 3D PDF Reader (sodapdf.com) (úgy lapozhatjuk vele a PDF formátumot, mintha könyvet olvasnánk, ingyenes)

   Pending
   = függőben lévő

   Permission
   = engedély (hozzáférés-vezérlési listánál)

   photofiltre.com
   Saját használatra ingyenes képszerkesztő.

   Place at
   = elhelyezés

   Platformfüggetlen
   = Cross-platform (+)

   Point
   = hivatkozás

   "Poloska" keresés
   Aktív lehallgatókészülékeket a leadott jel észlelésével szokták észlelni.
   Inaktív poloskák érzékelése pl. egy magyar készülékkel lehetséges az anyaguk alapján. A műszer nagyfrekvenciás hullám kibocsátásával gerjeszti a félvezetőket, és a visszaverődő megváltozott jel mutatja ki a jelenlétüket.

   POP
   = Post Office Protocol

   Position
   = helyzet

   PNG
   = Portable Network Graphics

   Preview
   = minta

   Privilege
   = jogosultság

   Properties
   = jellemzők

   Protection
   = védelem

   Protection Password
   = jelszó betekintés

   Physhing (adathalászat)
   Bizalmas személyes információkat próbálnak szerezni (pl: jelszavak, hitelkártya adatok). Általában hamis email üzenetet küldenek egy megbízhatónak látszó személytől vagy intézménytől, és ebben különböző információkat kérnek. Általában bankok nevében jelentkeznek, és különféle szankciókkal fenyegetőznek, ha nem teljesítik kérésüket. A leveleik, és az abban lévő linkek nagyon hasonlítanak az eredetire. De tudnunk kell, hogy az ilyen cégek sosem kérnek be ügyfélnevet, és jelszót kéretlen email üzenettel.
   Védekezés: ahogy elindítottuk a böngészőt, utánna rögtön töröljük ki az átmeneti tároló tartalmát, és mi gépeljük be az adott hivatal URL címét. Utánna pedig a böngészőben megjelenő https (http utáni s jelöli a titkosítást) adatforgalmat jelölő lakat ikont figyeljük!

   PWM
   = pulse-width modulation
   = impulzusszélesség-moduláció
   (LED-es képernyők energiafogyasztását csökkentő technológia)

   
   
   

   
   
   

   Range
   = tartomány

   Read Only
   = csak olvasásra

   Reboot
   = újraindítás

   Reference
   = hivatkozás

   Referer
   A nyomonkövetéseknél legegyszerűbb a referer-ek figyelése: csak egy egyszerű kódsort kell illesztenünk a weboldalunk forrásába, és ha valaki megnézi az oldalunk, akkor tudni fogjuk a "referer"-t, tehát, hogy a látogató melyik weboldalról jött.

   Registry Editor
   = regisztrációs adatbázis szerkesztő

   Relative
   = relatív v viszonyított

   Remote control
   = távirányítás

   Remove directory
   = mappa törlése

   reneelab.com/product_download.php?id=60
   A véletlenül törölt fájlokat visszaállítja, van ingyenes változata is.

   researchgate.net
   Tudósok "facebookja", információcsere céljára.

   Reviev
   = megmutat

   Replace
   = csere

   Reset All
   = alaphelyzet

   Reverse engineering
   = kódvisszafejtés

   RGB
   = Red, Green, Blue (színek)
   = színrendszer = az alapszínekből állítja elő a színeket (vörös + zöld + kék)

   Role
   = szerep (hozzáférés-vezérlési listánál)

   Root
   = gyökér, alap

   Rootkit
   Segítsével titokban lehet irányítani egy számítógépet. Neve onnan származik, hogy UNIX alatt a rendszergazdai jogokat nevezik "root" jognak. Windows alatt rendszerleíró adatbázis (Registry) kulcsokat, futó programokat, vagy állományokat rejtenek el előlünk. Így pl. keylogger-t (billentyű leütés naplózót) is észrevétlenné tud tenni.

   Row
   = sor

   RPG
   = Role-playing Game
   = szerepjáték

   Rule based
   = szabály alapú rendszerek

   
   
   

   (minta)sablon
   = Template (+)

   SACL
   = System Access Control List (biztonsági naplózás szabályozása) (tehát nem engedélyezés)

   Save
   = mentés

   scammerek
   = átverők

   scenegrabber.net
   Fotókat készíthetünk videóról, és JPG formátumban elmenthetjük (Edit/preview), ingyenes

   Scientific
   = exponenciális alak (hatványalak)

   script támadás
   Egy érdekes oldal megtekintéséhez be kell másolni a böngészőnk címsorába, ahol az önkicsomagoló kód ezután üzenget a nevünkben.

   Scroll Bar
   = gördítő sáv

   Security Descriptor
   = biztonsági leíró (összefogja a többi elemet)

   Select All Sheets
   = minden lap kijelölése

   Setprecision
   = tizedes jegyek számának megadása

   Settings
   = beállítások (+)

   Setup
   = bállít

   Shading
   = árnyékolás

   Shadowing
   = nyomon követés

   Shared Folder
   = megosztott mappák

   shouldiremoveit.com
   Abban segít, hogy melyik programot távolítsuk el

   SID
   = Security Identifier (számítógép / felhasználó azonosítója). A SID alapú azért jobb a login név alapú azonosítástól, mert a login átnevezhető, a SID pedig gépspecifikus, így két ugyanolyan nevű, de külön gépen létrehozott felhasználó is megkülönböztethető (ne engedélyezzük a fiókok SID- inek a felsorolását, mert azt a hackerek kedvelik)

   Side effect
   = mellékhatás ..

   Skip
   = szkip, ugrás

   smallpdf.com
   Ingyenes oldal, itt lehet a pdf-eket szerkeszteni, (és elmenthetjük)

   SMART
   Search engine for MultimediA environment geneRated contenT rendszer. Ez lesz a közösségi kereső: az internetes tartalmakban történő keresésen túl, fel fogja használni a kamerák (térfigyelő, ...), az okostelefonok, gépjárműkövetők, ... adatait is.

   smart-ip.net/check-email
   verify-email.org
   mailtester.com/testmail.php

   Megmutatják, hogy nem hamis-e a kapott e-mail címe (biztosabb többel is átnézetni).

   snapfiles.com/get/spybot.html
   Kém-, reklámprogramoktól is megszabadít. Vizsgálhatja az egyes fájlokat v. az egész rendszert.

   Social Engineering
   Social Engineering = pszichológiai megtévesztésen alapuló módszer, ez az egyik legnehezebben kivédhető átverésfajta.

   softpedia.com/get/Antiwirus/Removal-Tools/VirCleaner.html
   Ingyenes vírusirtó.

   softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Graphic-Others/Collagerator.shtml
   Egyszerű, és ingyenes fotómontázs készítő.

   softpedia.com/get/Network-Tools/Network-Information/Wireless-Network-Watcher.html
   A wifi-hálózatunkhoz kapcsolódó eszközöket jelzi, és megadja IP-címüket, eszköznevüket, ...

   softpedia.com/get/Network-Tools/Network-Monitoring/Real-Network-Monitor.shtml
   Mindent elmond a netkapcsolatunkról.

   softpedia.com/progDownload/FilExile-Download-172566.html
   Törölhetetlen fájlokat töröl.

   softpedia.com/progDownload/3DP-Chip-Download-118335.html
   A számítógépünk hardvereit működtető eszközmeghajtó programokat frissíti: hordozható és ingyenes, nem kell telepíteni, csak az exe. fájlra kattintani. Ekkor megmutatja, hogy milyen típusú az alaplapunk, a videokártyánk ... , hardwereszközeinket → ezekre kattintva elérhetjük az operációs rendszerünknek megfelelő frissítést.

   softpedia.com/progDownload/Winformation-Download-152531.html
   A hardver + a szoftver komponenseket is kimutatja

   soft4boost.com/any-uninstaller
   Egyszerűen, és hatékonyan tudunk vele programokat eltávolítani.

   Sort by
   = rendezze

   Sortörés
   - betű változóban is, csak akkor már nem char típus, hanem string

   Social engineering
   = emberek félrevezetése

   sparksecurity.baidu.com
   Baidu gyors, és biztonságos böngészője

   Speake(a)r
   Izraeli kutatók olyan szoftvert készítettek, ami módosítja a számítógép alaplapjának (Real Tek chip) egyik funkcióját, így szinte bármelyik számítógép felhasználója lehallgathatóvá válik, hiába ragasztjuk le a kamerát, a fejhallgatóval is lehallgathatnak 6 méterről is.
   (hvg.hu, 2016.12.04)

   Special
   = helyettesítők

   SPF
   =Sender Policy Framework, segítségével hitelesítheti az emaileket a küldője.

   Spy from the Sky
   "Kém az égből" projektet 2007- óta alkalmazzák: repülők a mobilszolgáltatók mobiltornyainak adják ki magukat, s így nyomon követik a mozgásunk, üzeneteket, fotókat, ... így a kémkedőknek nem kell engedélyt kérni.
   (hvg.hu, 2014.11.17)

   Spyware (kémprogram)
   Az eredeti definició szerint az egy nyomkövető program (Tracking Software) amelyet tudtunk nélkül telepítettek a gépünkre. Tevékenysége szokásaink megfigyelésétől kezdve a banki azonosítók, jelszavak megszerzéséig terjedhet, amit harmadik félnek adnak tovább.
   Többféle módszert alkalmaznak:
   - hasonlót a trójai falóhoz
   - férgek büntető rutinja lehet
   - terjedhet weblapokon keresztül
   - hamisított vírusírtó programok is lehetnek, amelyek valójában maguk a kémprogramok
   Tágabb értelemben a kémkedő és egyéb kéretlen alkalmazások közé soroljuk. Bizonyos cooki állományokat,és a kereskedelemben kapható billentyűleütés naplózókat is ide soroljuk.

   src
   = Source = forrás (a kép fájlnevét adja meg)

   Static
   = statikus

   statmyweb.com
   18 webstatisztikát készít tetszőleges weboldalról.

   Status Bar
   = állapotsor

   Stop Value
   = végérték

   Stuxnet vírus
   A vírusok vírusa korszakhatár a számítógépes vírusok történetében, mert ez az első eset, hogy egy rosszindulatú program, egy számítógépes féreg nem csak adatot lop, vagy szoftvereket tesz tönkre, hanem az általuk vezérelt mozgó alkatrészeket is (pl. túlzott felgyorsításukkal). Az ipari rendszereket irányító számítógépekbe (PLC-kbe) férkőzik be, s az internethálózat hiánya sem volt akadály előtte, egy belső ember telepítette fel.
   Még nagyobb a veszély miután nyilvánosságra került a forráskódja, mintául szolgálhat újabb hasonló vírusokhoz. A szakértők szerint a Stuxnet olcsó, és hatékony módja a hadviselésnek.

   Subdirectories
   = alkönyvtárak

   Subtotal
   = részösszeg

   Suggestions
   = javaslatok

   Summary
   = adatlap

   Sup(erscript)
   = felső index

   Switch To
   = futó programok

   synei.com/items/downloads/download-system-utilities
   Rendszeroptimalizáló (home fülre kattintva)

   System Configuration Editor
   = rendszer beállítás

   System Properties
   = rendszer tulajdonságok

   
   
   

   Szabály alapú rendszerek
   = Rule based

   Számítógépes programhiba
   = Bug (+)

   Szekvencia
   = sorozat
   = egymást követő utasítások együttese, egymás utáni végrehajtás ..

   Szelekció
   = elágazás ..

   Szintaktikai
   = formai
   szemantikai = működési

   Szintek
   beginner = kezdő
   intermediate = középfokú
   advanced = haladó
   expert = szakértő

   
   
   

   Tash builder
   = szerkesztőprogram

   Template
   = (minta)sablon (+)

   thisis.org
   Hordozható, telepítést nem igénylő toolbar-eltávolító.

   Titkok a szemétben
   Még a cégvezetők sem érzik igazán, hogy mennyi adat maradhat a kidobott számítógépek merevlemezén (pl: vezető bank alkalmazottainak személyes levelezését, bankszámla számokat, személyi számokat, ... is találtak már a kutakodók. Csak egyszerű törlési parancsokat használnak, amik az interneten mindenki által elérhető programokkal pár órás tanulás után - bárki által helyreállíthatóak.

   TLD
   Top Level Domain (TLD) = legfelsőbb szintű domaintartomány (pl. → .com, .google)

   TLS
   =Transport Layer Security, segítségével titkosíthatjuk a leveleket.

   To value
   = célérték

   Tor
   The Onion Router (Tor): eredetileg az amerikai haditengerészet fejlesztette ki a Tor kliensszoftvert.
   A teljes körű anonimitást biztosító Tor hálózaton elérhető "sötét web" ~ 500-szor nagyobb a nyílt internetnél.
   (hvg.hu, 2014.11.10.)

   Trojan Horse (trójai faló)
   Mint Trójában is, mást csinál, mint amit magáról "állít". Nem mindig rombolnak, de sok esetben kitörlik a fájlokat, felülírják a merevlemezt, rejtett távoli hozzáférést (backdoor) biztosítanak a támadóknak, vagy ellenőrzik a billentyűleütéseket, valamint ellopják a jelszavainkat, készítői általában játéknak, vagy valamilyen hasznos segédprogramnak álcázzák.

   TSPY_PIXSTEAL.A
   A kártevő a gépünkön található összes képünket elküldi egy távoli szerverre.

   Turdus
   pl: turdus-on: konzolon (fordítsuk ésfuttassuk)

   Type selector
   = elem kijelölők

   
   
   

   u
   = underline = aláhúzott

   Újraindítás
   = Reboot

   ul
   = Unordered list = számozatlan, rendezetlen lista

   Undo
   = visszavon

   Ungroup
   = csoport bontás

   uniblue.com/software/driverscanner
   Download Now → letöltése, telepítése után az eszközmeghajtó programjainkat átnézi, "learnmore" feliratra kattintva megmutatja a problémás drivert, és megkeresi mit érhetünk el helyette (de a frissítés letöltése már nem ingyenes)

   Unlock
   = felold

   URL
   = Uniform Resource Locator
   = egységes erőforrás-azonosító (webcím)
   azonosító kódsorozat, megadja az adott hely interneten való elérhetősége adatait (szabványosított cím) v (információ pontos helye egy távoli számítógépen)

   Update Remote Reference
   = külső hivatkozásokat felfrissít

   Updated
   = felülírt (fájl)

   Up grade
   = (fájlt) frissít

   Utasítás
   = tetszőleges kifejezés utasítás lesz, ha pontosvesszőt teszünk utánna (kifejezés;)
   = utasítások:
   vezérlő
   értékadó
   be/ki
   egyéb

   
   
   

   Üzleti hírszerzés
   Az üzleti hírszerzés az elfogadott, a világcégek pl: IBM, Coca-Cola, ... már rég létrehozták a saját hírszerző szervezeteiket. Az állami hírszerző szervezetek is végzik az üzleti hírszerzést (bi = business intelligence), még a BME-en is oktatják a Mérnöktovábbképző Intézetben:
   "segítsék a vállalatok hatékony külpiaci fellépését", dezinformációval járassák le a konkurrenciát.

   
   
   

   Változó
   - azért változó, mert akárhányszor adhatunk neki értéket

   Value-if-false
   = érték ha hamis

   Végpontok közötti titkosítás
   = end-to-end

   Vertical
   = függőleges

   viber.com
   Asztali gépekről is ingyen telefonálhatunk.

   Viewport
   = képernyő

   Vírus
   Képes reprodukálni magát - ugyan olyan, vagy módosított formában - egy másik végrehajtható kódba.
   "Beszúrja" saját másolatát az eredeti programokba, így a saját kódja is lefut, és közben újabb programokat fertőz meg.
   Néhány vírus felülírja az eredeti program kódot - s így tönkre is teszi azt -, de legtöbb esetben a gazda pogram, és a vírus kód is életképes marad.
   Néhány vírus email üzenet útján is terjed, de a levelezésben szereplő kártevők legnagyobb része féreg.
   A vírusra jellemző, hogy a saját maga sokszorosítása a célja.
   Többféle hosts (gazda) programot használhatnak:
   - számítógépes programokat
   - szkript kódokat (pl. Visual Basic)
   - boot (betölthetők): ezek adják meg a számítógépeknek, hogy hol találják a rendszerindításhoz a szükséges adatokat.

   Vírusirtók hatékonysága
   Egy felmérés szerint (2013 eleje) a vírusirtók a vírusok több mint 1/3-át nem ismerték fel. Az emailek vírusait átlagosan majdnem 1 hét után ismerték fel, a "webeseket" csak ~3 hét után, a közösségi oldalakét pedig csak 4 hét után.

   virustotal.com
   ~46 vírusirtó segítségével ellenőrzi le a feltöltött fájlunkat (akár 32 Mb-os állományt is feltölthetünk) megvizsgálhatunk vele egy weboldalt is:
   scan an URL → kívánt URL-t beírjuk → Scan It gombra kattintva átvizsgálja

   virustotal.com/hu
   Ingyenes, és egyszerű: kiválasztjuk a fájlt, majd az Ellenőrizd gombra kattintva azt 46 vírusellenőrzővel nézi át.

   Visibility
   = láthatóság

   Visible
   = látható

   Visszatérési érték
   - main fv-é: általában nulla, más értéket hibajelzésre használunk
   - int fv: integer = egész szám
   - return 0 utasítás: adja a fv visszatérési értékét, most nullát

   VLC
   Ingyenes videolejátszó. A View/Advanced Control (Nézet/Speciális Vezérlőelemek) gombra kattintva felvételt, pillanatképet készíthetünk az éppen nézett videóról, és 2 pont között is ismételtethetünk. A Media/Convert/Save(Media/Átalakítás/Mentés) → Add (Hozzáadás) → Disc (Lemez) pedig formátumokat is konvertál egyikből a másikba.

   Vlink
   = Visited link = már látogatott link

   VPN
   = Virtual Private Network = virtuális magánhálózat = egy számítógép hálózat felett kiépített másik hálózat, ez azért magán, mert a VPN-en keresztülmenő adatok nem láthatók az eredeti hálózaton, mivel titkosított adatcsomagokba vannak becsomagolva

   
   
   

   Weboldal
   = ami a böngészőnk ablakában látható

   website.grader.com
   Honlapunkat értékeli

   Width
   = szélesség

   Window Options
   = ablakbeállítás

   (Ingyenes) Windows takarító és optimalizáló programok(2011)
   - Advanced SystemCare Free
   - Ccleaner
   - JetBoost, JetClean
   - toolwiz.com

   Worksheet
   = munkalap

   Worm (féreg)
   A fertőzéshez gazdaprogramot nem igényelnek. Egyszerűen sokszorozódnak, és elárasztják a gépünk rendszereit. Valamilyen érdekes üzenettel jönnek (általában sex fotókkal). Könnyebb eltávolítani mint a vírusokat, mert nem fertőznek fájlokat.

   Wrap Text
   = sortörés

   Wrapper
   = befoglaló terület

   Write Reservation Password
   = jelszó írásvédelemre

   www platform
   A www már a kialakításakor is platform független szolgáltatás volt. Ha van egy böngészőnk az adott operációs rendszerre, akkor mindegy, hogy milyen géppel böngészünk: tehát ez egy gép- és operációs rendszer független felület.

   
   
   

   Zombi gépek
   2006 októberében az USA-ban 970 ezer, Kínában 740 ezer, Németországban 300 ezer, Japánban 190 ezer zombigép volt. A gépet zombivá tevő programok ellen nem elég a vírusírtó szoftverek használata. A kártevők a Windows biztonsági résein, böngészés során is a gépünkre települhetnek, vagy elektronikus levelek nem .exe kiterjesztésű csatolmányaiban pl: .pif, .gif végződéssel, képben elrejtett kódsorként érkezhetnek.
   A kártevők leállíthatják a vírusírtó programot is, mert előbb-utóbb az felismerné őket. Ezért a szervízcsomagok folyamatos letöltésére, és a tűzfalszoftverre is szükségünk van.
   Magyarországi zombigépek száma - borúlátóbb becslések szerint - akár 10 %-os is lehet.

   Zoom
   = nagyítás

   zorin-os.com/free.html
   A legismertebb Linux verziók, (Ubuntu, és a Suse) mellett (ez is Ubuntu alapú) az egyik legérdekesebb, teljesen "windózos" kinézetű

   
   
   

   3d.transaero.ru
   Boingek belsejében nézelődhetünk.

   3rd-eye.tk
   Ingyenes Távfelügyelet lehet a kameránkból.

   12 bytes.org/software/process-liquidator
   Lefagyott alkalmazásokat "likvidálja"

   
   
   

   Bibliográfia


   - Bjarne Stoustrup: The C++ Programming Lamguage
   - Horváth-Umann: Programozási Nyelvek: C++
   - Zimmermann József: Bevezetés a C++ programozásba
   - Pánczél István: C++
   - Eiler Emil: Szoftverek ...
   - ANSI C++ összefoglaló
   - Tamás, Molnár, Devecseri, Graff: C++

   Internet:
   - Wikipedia.com C++
   - tferi.hu C++
   - webotlet.hu C++
   - itkezdoknek.blog.hu C++
   - mogi.bme.hu C++

   
   
   
   vissza a lap tetejére
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   vissza a nyitóoldalra